OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najważniejszym wydarzeniem Kościoła w Polsce w 2015 r. był IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w Warszawie 12-14 czerwca. Zgromadził on 7,5 tys. osób z Polski i zagranicy. Wzięli w nim udział m.in. prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, arcybiskup metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, biskupi misjonarze Jan Ozga i Jan Piotrowski. Z Ruchu “Maitri” obecnych było 8 osób: 4 z Warszawy, 3 z Lublina i 1 z Rawy Mazowieckiej.

Nasz Ruch zaznaczył swoją obecność na kongresie w piątek na konferencji naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w panelu Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych), w sobotę swoim stoiskiem na pl. Grzybowskim, na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył kard. Fernando Filoni, oraz poprzez wystawę gdańskiej wspólnoty Ruchu pt. “Misja”. Podczas Kongresu uczestnicy spotkali się z wieloma misjonarkami i misjonarzami współpracującymi z Ruchem “Maitri”, którzy akurat przebywają w Polsce na urlopie, m.in. z s. Edytą Budynek, s. Reginą Kozioł, s. Oliwią Kwiecień, s. Mirosławą Leszkowską, s. Marią Piątkowską, s. Anną Sęk, s. Gwidoną Wroną, s. Nazariuszą Żuczek, o. Pawłem Mazurkiem, o. Benedyktem Pączką, ks. Krzysztofem Pazią.

Piątkowa konferencja naukowa, w której udział wzięło przeszło 700 osób, składała się z dwóch części: sesji plenarnej i panelu dyskusyjnego Odnowić zapał misyjny, który przebiegał w 10 grupach. W grupie VIII pt. Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, którą moderował ks. Jerzy Limanówka, wystąpili jako paneliści:

Przedstawili oni na początek swoje ruchy, a następnie wzięli udział w dyskusji. Chociaż misyjność ma trzy wymiary (ad gentes, nowa ewangelizacja i zwykła działalność duszpasterska), skoncentrowano się na pierwszym z nich. Ruch “Maitri” jest obecny na wszystkich tych polach. Po pierwsze, wspiera misjonarzy w ich działalności apostolskiej, wysyłając pomoc dla ubogich. Po drugie, nie zamyka się na osoby niewierzące, które czasem zgłaszają chęć pomocy. Po trzecie, działając przy parafiach, angażuje się w działalność lokalnego Kościoła poprzez obchody Dnia Chorych na Trąd, Dnia Dziecka Afrykańskiego, wspomnienia bł. Matki Teresy, akcje “Ciasteczko Misyjne”, październikowy Różaniec, przygotowywanie ołtarzy na Boże Ciało. Sala w tym panelu była wypełniona po brzegi osobami zakonnymi i świeckimi. Wśród nich znaleźli się m.in.: bp Jan Piotrowski, ks. Marek Pasiuk, ks. Roman Rusinek, s. Edyta Budynek, s. Gwidona Wrona, Alicja Zięba. W słowie podsumowania ks. bp Jan Piotrowski (biskup kielecki, wieloletni misjonarz w Republice Konga i Peru, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w latach 2000-2010) zauważył, że w ciągu ostatnich 15 lat wyraźnie wzrosło zaangażowanie misyjne świeckich. Podkreślił też, że ewangelizacja ma charakter integralny i obejmuje zarówno głoszenie Chrystusa słowem, jak i czynem.

Wnioskiem z dyskusji było to, że zaangażowanie misyjne pomaga w działalności ruchów katolickich, a także to, że istnieje potrzeba częstszych spotkań przedstawicieli tych ruchów i wymiany doświadczeń. Jedną z płaszczyzn współpracy jest Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. Przy recepcji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego prezentowana była wystawa fotografii “Misja”. Jest ona poświęcona polskim misjonarzom pracującym w ubogich krajach Afryki Subsaharyjskiej. Zdjęcia zrobione przez wolontariusza Ruchu “Maitri” Łukasza Sokoła są przejmującym świadectwem ich obecności w codziennym życiu afrykańskiej ludności afrykańskiej, z którą dzielą oni tak radość, jak i ból śmierci bliskich, cierpienie i trudy codzienności. Relacja z konferencji znalazła się m.in. na stronach tygodnika “Idziemy”. Pierwszy dzień kongresu zwieńczyła msza św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abp. Celestina Migliorego.

W sobotę uczestnicy Kongresu podzielili się na trzy stacje: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy Ruchu “Maitri” wysiedli na stacji kongresowej dorosłych w kościele Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim. Przy kościele znajdowały się stoiska misyjnych zgromadzeń zakonnych, instytucji, stowarzyszeń i ruchów katolickich. Stoisko Ruchu “Maitri” obsługiwała wspólnota warszawska. Opowiadała ona uczestnikom Kongresu o Ruchu, jego działaniach, “Adopcji Serca”, rozprowadzała materiały informacyjne i pamiątki afrykańskie. Odnotowała duże zainteresowanie ze strony zwiedzających.

Wykład wprowadzający poprowadził o. Jan Jacek Stefanów. Próbował znaleźć odpowiedź, dlaczego Kościół jest misyjny. Podkreślał, że wiara rodzi się ze słuchania.

Następnie swoje świadectwo pracy w Indiach dała dr Helena Pyz. Opowiadała, że w wieku 10 lat zapadła na chorobę Heinego-Medina. Potem podjęła studia medyczne. Nie planowała wyjazdu na misje, choć była zachęcana m.in. przez znanego Ruchowi “Maitri” ks. Stanisława Kuracińskiego. Do bycia świecką misjonarką dojrzewała przez 2 lata. Sługa Boży ks. prymas Stefan Wyszyński nauczył ją otwartości na świat i potrzeby innych ludzi. W Jeevodaya zastąpiła lekarza, ks. Adama Wiśniewskiego, który uważał się za brata chorych na trąd. Ostatecznie w Indiach spędziła 26 lat. Podsumowując swe wystąpienie, powiedziała, że jadąc na misje, trzeba być bezinteresownym.

Swoje świadectwo wygłosił także ks. Jacek Olszak. Pracuje na misji w Peru, gdzie przez 36 lat nie było kapłana. Na koniec wystąpiła s. Dawida Strojek, która pomaga chorym na AIDS w Papui – Nowej Gwinei.

Po przerwie na kawę głos zabrał red. Szymon Hołownia. Nazwał misjonarzy solą Kościoła. Zauważył, że coraz trudniej ewangelizować za pomocą słowa. Język chleba, poświęconego czasu, przytulenia i nakarmienia to są znaki, które każdy zrozumie. Wskazywał na Jezusa, który często rozpoczynał od nakarmienia ludzi. Dziennikarz podkreślał, że pomaga się konkretnym ludziom, a nie “Afryce”. Bieda nie ma narodowości ani granic. Ciekawym pomysłem jest nawiązywanie partnerstwa między parafiami w Polsce i Afryce. Założyciel Fundacji “Dobra Fabryka” zachęcał do odnowienia zapału misyjnego, gdyż misje odnawiają Kościół Chrystusowy.

Następnie pokazane zostały krótkie filmy misyjne. Tematem jednego z nich była procesja Bożego Ciała na łodziach. O godzinie 15:00 zebrani odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia w różnych językach. Po niej przyszedł czas na “Misyjne mosty” – świadectwa misjonarzy przez internet. Kolejny wykład pt. “Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny” wygłosił ks. Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. misji z Katowic.

W oczekiwaniu na mszę św. odprawione zostało nabożeństwo misyjne z dziesiątkiem Różańca i Litanią do Serca Pana Jezusa. Uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Fernando Filoni. Koncelebrowało ją bardzo wielu księży. Homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz. Modlitwę Wiernych przedstawiło kilka osób, w tym Henryk Wardak z warszawskiej wspólnoty Ruchu “Maitri”. W czasie Wieczerzy Pańskiej każdemu rozdawane były świece.

Niedziela kongresowa odbywała się w diecezjach i parafiach. Warszawska wspólnota przeprowadziła akcję informacyjną oraz zbiórkę pieniężną w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na warszawskiej Woli. Siostry misjonarki Norberta Banaszek i Alberta Stręciwilk ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Sióstr Pasjonistek) opowiadały w czasie mszy świętych o swojej pracy w Kamerunie i współpracy w tym zakresie z Ruchem “Maitri”. Przed kościołem rozprowadzano gazetki “My a Trzeci Świat” i ulotki o “Adopcji Serca”, zachęcając parafian do włączenia się w pomoc na rzecz ubogiej ludności w krajach misyjnych. Sprzedawano także pamiątki z krajów afrykańskich. Uzbierane w ten sposób środki w wysokości 1612,13 zł i 10 euro w całości przekazane zostaną na jeden z projektów realizowanych wspólnie z misjonarzami. Siostry uzbierały wśród parafian wrażliwych na los najbiedniejszych sumę 3585 zł, dzięki której będą mogły sfinansować dożywianie w Żłobku im. Aniołów Stróżów w Bertoui we wschodnim Kamerunie. Pragniemy podziękować za otwartość i możliwość przeprowadzenia akcji księżom z parafii na czele z ks. proboszczem Arkadiuszem Wójtowiczem, który przyjął siostry i dodawał pozytywny komentarz dotyczący pracy misyjnej sióstr i działalności Ruchu. W parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika warszawska wspólnota Ruchu “Maitri” ma swoją siedzibę. Jest w niej obecnie pokazywana wystawa “Misja”.

IV Krajowy Kongres Misyjny był prawdziwym świętem misjonarzy i ich współpracowników. Historia kongresów sięga lat przedwojennych. I Kongres Misyjny odbył się w Poznaniu w 1938 r., II Kongres Misyjny – w Częstochowie w 1992 r., a III Krajowy Kongres Misyjny – również w Częstochowie, na Jasnej Górze w 1999 r.