Pomagamy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Globalnego Południa i wokół nas Pomagamy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach globalnego Południa i wokół nas. Dajemy szanse dzieciom Adopcja Serca – już nawet15 €uro/mies. sprawia że dziecko nie głoduje i uczęszcza do szkoły. Obejmij patronatem dziecko Obejmij patronatem dziecko dzieciom Dajemy szanse Wspieram Fundusz dożywiania
głodujących dzieci
Podaruj 1,5% STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA MAITRI KRS: 0000364214 STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA MAITRI KRS: 0000364214 Mapa Pomoc Adopcja Serca Maitri Gdzie pomagamy? Zobacz

Pomagamy dzieciom w Afryce i na innych kontynentach

Dołącz do nas. Ofiaruj swój czas lub pieniądze, opowiedz o nas znajomym, każdy nawet najmniejszy gest się liczy.

Działalność Ruchu "Maitri" w 2019 roku

Adopcja Serca to objęcie patronatem ubogiego dziecka z Afryki lub Azji  w celu zapewnienia nauki w szkole i pomocy w utrzymaniu. Przez korespondencję możesz zbudować relacje i mieć wpływ na jego rozwój.

Docierają do nas prośby o pomoc z placówek misyjnych i organizacji. Poszukują wsparcia dla realizacji akcji dożywiania dzieci, zapewnienia opieki zdrowotnej, zakupu wyposażenia dla szkół i ośrodków zdrowia. Pozyskane środki są przekazywane przez Ruch Maitri na konkretny projekt pomocowy.

Jak możesz pomóc?

Image2
Chcę pomóc

Obejmij patronat nad dzieckiem

Image2
Dołączam

Zostań wolontariuszem

Image2
Chcę pomóc

Wpłać
darowiznę

Ruch “Maitri”

Nasze cele:

  • niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach „Trzeciego Świata” i wokół nas;
  • budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją;
  • szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi.
Dzień Adopcji Serca Ruch Maitri