Biuro koordynacyjne

Biuro koordynacyjne – Stowarzyszenie Ruchu Maitri

Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Ruchu Maitri (KRS 0000364214) to Organizacja Pożytku Publicznego. Organizacja jest prawną reprezentacją gdańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” działającej przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku jest od 1978. Na jej fundamencie ukształtował się gdański ośrodek Ruchu koordynujący w skali kraju program Adopcji Serca. Statut Stowarzyszenia znajduje się tutaj. Katalog Standardów Funkcjonowania jest dostępny tutaj.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie jest uprawnione do otrzymywania 1% odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darmowy Program do rozliczeń PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Członkowie Stowarzyszenia podzielają wspólną wizję świata i utożsamiają się z jego misją.
Naszą wizją jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest elementem codziennego życia, a mieszkańcy Ziemi są równi i ich prawa są w pełni respektowane.

Naszą misją jest propagowanie różnych form działalności charytatywnej i humanitarnej w celu kształtowanie postaw i wrażliwości społeczeństwa na potrzeby najuboższych mieszkańców Ziemi. Misję wypełniamy m.in. przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych głodem i ubóstwem.

We władzach Stowarzyszenia działają członkowie  Rady gdańskiej Wspólnoty Ruchu “Maitri” jej długoletni współpracownicy.  Stowarzyszenie prowadzi działalność  przy ul. ks. Zator-Przytockiego 3 w Gdańsku-Wrzeszczu (budynku starej plebanii 1p.). Sprawozdania z działalności stowarzyszenia dostępne są tutaj.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

  • Ewa Turek – Prezes Zarządu (nauczyciel, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2007 r.).
  • Krzysztof Starczewski – Skarbnik (przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 1994 r.).
  • Michał Reiter – Sekretarz (radca prawny, rodzic adopcyjny, wolontariusz, współpracuje z Ruchem “Maitri” od 1995 r.).

Komisja Rewizyjna:

  • Iwona Szymkiewicz – Przewodnicząca Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu “Maitri” ).
  • Teresa Szeniman – Członkini Komisji (księgowa, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2001 r.).
  • Renata Kujawa – Członkini Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu “Maitri”).

Dyrektor Zarządzający:
Tadeusz Makulski – Odpowiedzialny gdańskiej Wspólnoty Ruchu “Maitri” (politolog, przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, wolontariusz, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2002 r., członek Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu)