Projekty pomocowe

Adopcja Serca i projekty pomocowe to wsparcie udzielane afrykańskim dzieciom i placówkom misyjnym opiekującym się nimi. Ruch “Maitri” poszukuje darczyńców gotowych wspierać misje. Zapraszamy do zapoznania się z projektami pomocy jednorazowej przesyłanymi do Ruchu przez misjonarzy w Afryce.

Prośby o pomoc dotyczą zazwyczaj zakupu leków,wyposażenia do ośrodków zdrowia, zakupu żywności do ośrodków dożywiania, zakupu artykułów szkolnych dla najuboższych dzieci, a także zakupu materiałów budowlanych i środków transportu na potrzeby placówek misyjnych. Na stronach prezentujemy spis projektów według statusu: projekty oczekujące na wsparcie i projekty zrealizowane w ubiegłych latach dzięki ofiarności naszych darczyńców. Na koszty związane z organizacją ww. programów i projektów pomocowych, przeznaczamy nie więcej niż 10% uzyskany środków. Szczegółowe informacje można znaleźć w sprawozdaniach z działalności poszczególnych ośrodków Ruchu “Maitri”.