Adopcja Serca – wpłata składki za udział w programie

Adopcja Serca – wpłata składki za udział w programie
Sprawdź wysokość składki i opłać przez naszą bramkę płatniczą (przelewy, płatności kartą)

Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Ruchu MAITRI z Gdańska

Nazwa projektu: Adopcja Serca

Opis

Ośrodek Ruchu MAITRI w Gdańsku. Formularz dla osób, które chciałyby opłacić składki za udział w programie Adopcja Serca.

Adopcja Serca polega na dobrowolnym zobowiązaniu Darczyńcy do ponoszenia opłaty składek za udział w programie konkretnego znanego z nazwiska i imienia ubogiego dziecka z Afryki lub Azji. Dzięki temu dziecko uczęszcza do szkoły i pokrywane są wydatki związane z jego utrzymaniem, i wyżywieniem.  Po dokonaniu rejestracji Darczyńca zaczyna opłacać miesięczne składki, których wysokość jest zależna od rodzaju programu. Poniżej podajemy orientacyjne wysokości składek:

Adopcja Serca – Szkoła Podstawowa75 zł (15€) / miesiąc
Adopcja Serca – Szkoła Średnia95 zł (19€) / miesiąc
Adopcja Serca – Szkoła Życia95 zł (19€) / miesiąc
Adopcja MedycznaDzieci 165 zł (34€) / miesiąc
Adopcja MedycznaDorośli 165 zł (34€) / miesiąc

Tytuł płatności:

W tytule prosimy podać kod ofiarodawcy oraz nazwę programu, na który przeznaczona jest wpłata np.: A1201, Adopcja Serca, Dożywianie, Projekt pomocy nr, itp..

Wpłaty ofiarodawców są przeliczane na walutę Euro po kursie sprzedaży dewiz banku PeKaO S.A. z dnia wyciągu bankowego, w którym wpłata jest widoczna w systemie bankowym.

Adopcja Serca – wpłata składki za udział w programie