Adopcja Serca objęcie dziecka patronatem

Adopcja Serca – objęcie dziecka patronatem

Adopcja Serca objecie dziecka patronatem, czyli adopcja na odległość oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Aby objąć patronatem podopiecznego, należy:

  1. Wypełnić on-line deklarację przystąpienia do programu, albo pobrać, wypełnić i odesłać deklarację w formacie pdf;
  2. W trakcie wypełniania należy wskazać wybraną formę pomocy;
  3. Potwierdzić udział w programie  przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące.

Adopcja Serca – opisy dostępnych programów

Adopcja Serca to szansa na poprawę warunków życia i dostęp do nauki dla znanych z nazwiska i imienia podopiecznych z Afryki. Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane programy.

Informacje dodatkowe

Przypisanie podopiecznego ofiarodawcy

Opracowanie dokumentacji i przypisanie podopiecznego do ofiarodawcy może zająć do 30 dni. Dokumentacja podopiecznego jest wysyłana do ofiarodawcy po opłaceniu trzech składek miesięcznych na udział w wybranym programie. Dla przyspieszenia procedury prosimy o przesłanie potwierdzeń wpłat. Po spełnieniu tych warunków ofiarodawca otrzymuje bez zbędnej zwłoki kwestionariusz osobowy, zawierający informacje o dziecku oraz jego zdjęcie. Następnie można nawiązać z nim kontakt listowny za pośrednictwem misjonarzy i tym samym nawiązać bliższą więź z podopiecznym. Podopieczni zobowiązani są do uczęszczania do szkoły i napisania co najmniej jednego listu w roku. Informacje o poziomie i profilu nauczania zbierane są lokalne Siostry i współpracowników, administratorów programu. Podopieczni powtarzający klasę, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą uczestniczyć w programie Adopcji.

Uczestnictwo w wybranym programie jest związane z przyjęciem dobrowolnego zobowiązania do opłacania składek wystarczających na dożywianie, naukę i podstawową opiekę medyczną  podopiecznych przez cały okres ich udziału w programie (szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych form pomocy).

Adopcja Serca bezimienna – alternatywa dla wahających się

Jeśli nie macie Państwo możliwości przyjęcia na siebie długoletniego zobowiązania, proponujemy wspierać anonimowe dzieci poprzez wpłaty dowolnych kwot, stosownie do swoich możliwości. W ten sposób można na przykład opłacić 1 lub 2 semestry udziału w programie Adopcja Serca. Opis takiego projektu zamieszczamy tutaj. Otrzymane tą drogą darowizny są przeznaczane na Fundusz Pomocy Ubogim, w ramach którego wspierane są m.in. dzieci objęte programem Adopcji Serca lecz nie posiadające stałych Rodziców Adopcyjnych.

Jak dostarczana jest pomoc?

Pozyskiwane środki przekazujemy polskim misjonarzom i lokalnym  zgromadzeniom zakonnym pracującym w krajach Afryki subsaharyjskiej, którzy bezpośrednio dostarczają pomoc dzieciom. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez opłacanie wydatków związanych z nauką i ochroną zdrowia). W ten sposób ofiarodawcy Ruch Maitri wspomagają  prawie 4000 dzieci w takich krajach, jak Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indie i Syria, Nepal.
*1€ z każdej miesięcznej składki przeznaczamy na administrację programu Adopcja Serca.

Adopcja serca – fakty

Materiał w opracowaniu

Ruch Maitri: Adopcja Serca i pomoc ubogim

Wspólnie niesiemy pomoc Afryce i Azji

Aż 800 milionów ludzi żyje w krańcowym ubóstwie – wynika z ostatnich szacunków Banku Światowego. Ostatnie wydarzenia pogłębiły falę nędzy i cierpienia, zwłaszcza w krajach Globalnego Południa. Ruch Maitri i jego darczyńcy niosą pomoc Afryce i Azji. Wspólnie jesteśmy obecni w miejscach pogrążonych w ubóstwie, beznadziei i cierpieniu. Chcemy zmieniać świat na lepsze. Pomoc ubogim w 11 krajach świata realizują zaprzyjaźnieni z nami misjonarze i misjonarki. Opiekują się lokalnymi społecznościami i znają ich potrzeby.

Adopcja Serca – pomoc ubogim

Już od prawie ćwierćwiecza niesiemy pomoc Afryce w edukacji. Dzieci, które razem z Państwem bierzemy pod opiekę pochodzą z najbiedniejszych rodzin. To często sieroty i tzw. “dzieci ulicy”. Za kilka lat wyrośnie z nich zdolna młodzież. Wykształcenie pomoże im zmienić siebie i otaczające środowisko na lepsze. Program Adopcja Serca realizują m.in. pallotynki, karmelitanki, werbiści, Siostry od Aniołów i inne misjonarki pracujące w Afryce. Tylko pomoc z zewnątrz i opieka Sióstr jest w stanie dać ubogim nadzieję na lepsze jutro. Z programu skorzystało dotąd wiele tysięcy dzieci Afryki oraz nieletnich w Indiach i Nepalu. Bez wsparcia darczyńców z Polski nie miały szans na zdobycie zawodu i godziwe, dorosłe życie. Program Adopcja Serca Ruchu Maitri to setki pięknych historii ze szczęśliwym zakończeniem!

Pomoc głodującym – pomoc ubogim, pomoc Afryce

Misjonarki i misjonarze tacy, jak werbiści, Siostry od Aniołów, karmelitanki, katarzynki i pallotynki na co dzień żyją z lokalną ludnością. Realizują program Adopcja Serca i najlepiej znają jej prawdziwe problemy i potrzeby. Ponad połowa mieszkańców Afryki subsaharyjskiej jest trwale niedożywiona, narażona na przewlekłe choroby i epidemie. Wspólnie zbieramy środki na realizację projektów pomocowych w misjach. Pomoc ubogim realizujemy poprzez budowę ośrodków zdrowia, szkół, studni i innej niezbędnej infrastruktury. Wsparcie chorym niesiemy w ramach zakupu leków do misyjnych przychodni zdrowia, gdzie leczą się również ofiary wojen, epidemii i chorzy na AIDS. Pomoc głodującym to dożywianie, które obejmuje tysiące ludzi i dla wielu jest jedyną nadzieją na ciepły posiłek. Pomoc sierotom to wsparcie budowy i działalności sierocińców i przedszkoli. Dołącz do nas – razem zaniesiemy pomoc Afryce!

Adopcja Serca objęcie dziecka patronatem

Adopcja Serca objęcie dziecka patronatem