Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

W krajach Afryki subsaharyjskiej takich jak Rwanda, Burundi, Kongo, Kamerun gdzie 90% ludności utrzymuje się z pracy na roli wszędzie i o każdej porze dnia można zobaczyć gromady dzieci. Pracują w polu, noszą wodę i drewno na opał, gdzieś idą, bawią się, grają w piłkę z liści banana… Inne nie robią po prostu nic. Dlaczego nie są w szkole?

Dla przykładu Burundi jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Rządu, który spłaca olbrzymie zadłużenie zagraniczne, nie stać na finansowanie oświaty i ochrony zdrowia. Znaczenie więcej przeznacza na odsetki od długów zagranicznych. Dlatego zarówno nauka (też w szkole podstawowej), jak i pomoc medyczna jest płatna, a ubogą ludność na te opłaty po prostu nie stać. Sytuację sąsiedniej Rwandy ogromnie pogorszyła wojna domowa w r. 1994, kiedy to w wyniku ludobójstwa zginęło ponad milion osób. Po tej rzezi pozostały setki tysięcy sierot i wdów, a kraj został zrujnowany. Wśród najbardziej poszkodowanych znalazły się dzieci, pozbawione rodzin, dzieciństwa, poczucia bezpieczeństwa, możliwości nauki i normalnego rozwoju. Wiele sierot trafiło do rodzin zastępczych. Część żyje jednak bez żadnej opieki. Najstarsze z rodzeństwa, przeciętnie w wieku 12-14 lat (choć są i młodsze), przejmuje rolę głowy rodziny, mając pod opieką nawet 4-5 młodszych dzieci.  Podobna sytuacja jest w ogarniętym od wielu lat wojną domową regionem Nord Kivu w Kongo. Nic dziwnego, że szkoła w tych krajach jest dla większości dzieci niedostępnym luksusem.  Staramy się pomóc w rozwiązaniu tych problemów i zmienić życie choćby niewielkiej jak na skalę potrzeb grupy dzieci organizując program Adopcja Serca.

Program Adopcja Serca Szkoła Podstawowa obejmuje najmłodsze dzieci, często już w okresie przedszkolnym. Środki pochodzące od ofiarodawców są przeznaczane na dożywianie dzieci, opłacanie czesnego, zakup przyborów i mundurka szkolnego oraz na opiekę medyczną. Podopieczny lub podejmujący opiekę nad nim misjonarz dostarcza co najmniej raz w roku informację na temat sytuacji podopiecznego w formie listu.

Do programu Adopcja Serca Szkoła Podstawowa można przystąpić przez nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie składek za minimum 3 miesiące udziału w programie. Jeśli chcesz dołączyć do programu wypełnij deklarację tutaj.

Miesięczna składka za udział w programie wynosi równowartość 15 €uro (ok. 75 zł) ( w tym 1€ koszty administracyjne).
Program obejmuje sieroty i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin ze szkoły podstawowej i te, które jeszcze nie rozpoczęły nauki. Pomoc trwa do ukończenia szkoły podstawowej lub jeśli podopieczny podejmie naukę w szkole średniej do czasu jej ukończenia  (najczęściej do 18. roku życia, ale w uzasadnionych przypadkach dłużej). Rodzic adopcyjny otrzymuje kwestionariusz zawierający dane osobowe i informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię. Możliwe jest podjęcie korespondencji za pośrednictwem Ruchu Maitri.