Kontakty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jest federacją wspólnot osób świeckich, które łączy wspólny charyzmat, duchowość i cele. Wspólnota koordynuje ich formację duchową i działalność z Radą Ruchu i Głównym Odpowiedzialnym na czele. Więcej informacji na temat Ruchu MAITRI.

Rada Stała jest organem wykonawczym, powoływanym przez Walne Zgromadzenie uczestników Ruchu, kierującym bieżącą działalnością w dziedzinie organizacji formacji oraz realizacji celów statutowych. Reprezentuje także Ruch na zewnątrz i działa w jego imieniu.

Skład Rady Stałej: Agnieszka Strycharczuk – Główna Odpowiedzialna (GO), Edyta Ostrowska (zastępca GO), Aleksandra Kwas (zastępca GO).

Tożsamość uczestnika Ruchu "Maitri"

Dane kontaktowe

Główna Odpowiedzialna
Agnieszka Strycharczuk
e-mail: astrych2015@gmail.com

Duszpasterz Krajowy
ks. dr Andrzej Panasiuk
tel. 601 761 881
e-mail: panasiuk58@wp.pl
www.maitri-duszpasterz.pl

Wspólnoty ruchu i ich odpowiedzialni

Wspólnota Maitri Białystok

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
ul. Chętnika
15–161 Białystok

Spotkania: I i III  czwartek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17.00 w sali przy kościele.

Osoba odpowiedzialna: Alicja Domańska
tel. 516 142 254
mail: edostro[at]o2.pl

Asystent kościelny: Ks. Paweł Zalewski

Projekty: Ośrodek prowadzi działania informacyjne na rzecz programu “Adopcja Serca” oraz pomaga ubogim w parafii.

Wspólnota Maitri Bytom

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Jacka
ul. Matejki 1
41-902 Bytom
skr. poczt. 78
Tel.:
32 281 52 14  (tel.dom. – wieczorem)
+48 501 291 319 – Danuta Szczepańska
+48 32 280 51 20 lub +48 885 933 173 – Maria Bogdańska
Kontakt:
Mail: sas.maitri[at]op.pl
http://www.bytom.maitri.pl/

Punkty informacyjne:
Parafia św. Jacka, ul. Matejki 1 (salka przy kancelarii parafialnej),
Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 26 (IV piętro windą), poniedziałki, godz. 16:30-18:00

Spotkania:
Pierwsze środy miesiąca po mszy św. o godz. 18:00
Parafia św. Jacka, ul. Matejki 1

Konto:
Nazwa: Stowarzyszenie Adopcji Serca -”Maitri”
Parafia św. Jacka, ul. Matejki 1, 41-902 Bytom, skr. poczt. 78
Nazwa banku: PeKaO S.A. I o/Gliwice f/Bytom
Numer konta: 55 1240 1343 1111 0010 0590 8551
NIP: 626-277-75-37

Osoba odpowiedzialna: Danuta Szczepańska
Asystent kościelny: ks. Grzegorz Woźnica

Info:
Wspólnota zajmuje się pomocą dla dzieci w Boliwii, Rwandzie, Kamerunie, Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie oraz współpracuje na rzecz chorych na trąd w Indiach z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya. Prawnym organem bytomskiej wspólnoty Ruchu “Maitri” jest Stowarzyszenie Adopcji Serca – “Maitri”.

Realizowane programy:
Adopcja Serca – szkoła podstawowa
Adopcja Serca – szkoła średnia
Adopcja Serca – Szkoła Życia z internatem
Dożywianie

Wspólnota Maitri Inowrocław

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” – Wspólnota Inowrocławska
przy Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Adres: ul. Plebanka 10, 88-100 Inowrocław

Tel.: +48 797-480-608 (Mariusz Zacharzewski)
Email: inowroclaw@adopcjaserca.eu

Facebook Maitri.Ino

Osoba odpowiedzialna: Mariusz Zacharzewski
Asystent kościelny: ks. Leszek Kaczmarek

Działalność:

Wspólnota prowadzi działania propagujące program Adopcja Serca i wspiera akcje pomocy ubogim.

Wspólnota Maitri Gdańsk

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” (Ruch MAITRI Gdańsk)
przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3
80-245 Gdańsk
Tel.: 58 520 30 50, 58 743 51 01
Email: adopcja@maitri.pl

Biuro koordynacyjne programu Adopcja Serca:
(budynek starej plebanii I p.)
poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek: 10.00-18.00
środa: 8.00-16.00
czwartek: 10.00-18.00
piątek: 8.00-16.00

Info:
Prawnym reprezentantem gdańskiej wspólnoty Ruchu ”Maitri” jest Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, Organizacja Pożytku Publicznego.

Informacje o Stowarzyszeniu
Sprawozdania z działalności
Statut Stowarzyszenia Ruchu Maitri
Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Ruchu Maitri
Polityka Prywatności SRM
Polityka Prywatności portalu pomocafryce.maitri.pl
Regulamin Uczestnictwa w Programie „Projekty Pomocowe”

Rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Ruchu Maitri
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk

Wpłaty w PLN
Numer konta: 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
Bank: PeKaO SA III O/Gdańsk

Wpłaty w €uro

IBAN: PL 77 1940 1076 3241 3249 0000 0000

SWIFT: AGRIPLPR Credit Agricole Bank Polska S.A.

Spotkania
Msza św. wspólnotowa:
Drugi czwartek miesiąca godz. 15.00, kaplica starej plebanii

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Makulski
Asystent kościelny: ks. Marek Dynia

Dostępne programy:
Ośrodek zajmuje się pomocą dla dzieci w Afryce Subsaharyjskiej w ramach programu pomocy Adopcja Serca. Deklaracja przystąpienia do programu Adopcji Serca pobierz
Adopcja Serca – szkoła podstawowa
Adopcja Serca – szkoła średnia
Adopcja Serca szkoła życia

Adopcja Medyczna – dzieci niepełnosprawne i niewidome (też w Aleppo, Syria)
Program dożywiania głodujących dzieci

Mikro projekty pomocowe

Sprawozdania z działalności gdańskiego Ośrodka Ruchu MAITRI

2018; 2017; 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Wspólnota Maitri Lublin

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Józefa
ul. Filaretów 7
20-609 Lublin

Biuro Adopcji Serca:

wtorek, 16:00-18:00

tel. 81 525 78 56 (w godzinach pracy biura)

Kontakt:

Mail: maitri[at]diecezja.lublin.pl,

Spotkania formacyjne i Eucharystie wspólnotowe:
Nowe terminy spotkań zostaną podane we wrześniu.
Miejsce spotkań: dolny kościół, parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin (wejście od kładki nad ul. Filaretów)

Konto:
Nazwa: Ruch “Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym
Nazwa Banku:
PeKaO SA III/O Lublin
Numer konta:
76 1240 2382 1111 0000 3926 0677 (darowizny wpłacane w Banku PeKaO SA są zwolnione z prowizji)
Konto dolarowe:
08 1240 2382 1787 0000 3926 0693

Osoby odpowiedzialne:

Odpowiedzialny za wspólnotę: Agnieszka Goliszek
Osoba odpowiedzialna za Biuro “Adopcji Serca”: Elżbieta Koper, tel. 81 525 78 56 (w godzinach pracy biura)
Osoba odpowiedzialna za finanse: Artur Salamon

Asystent kościelny: ks. Andrzej Szulej

Dostępne programy:
1. “Adopcja Serca” w szkole podstawowej i średniej
2. Dożywianie dzieci;
3. Aktualne projekty dostępne na stronie: https://maitri.diecezja.lublin.pl

Wspólnota Maitri Poznań

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia Garnizonowa Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Szamarzewskiego 3
60-514 Poznań

tel.: 508-376-866
e-mail: poznan[at]maitri.pl
Facebook: Maitri.Poznan

Biuro Adopcji Serca
Biuro mieści się w budynku parafialnym z tyłu kościoła, wejście z lewej strony jak do biura parafialnego. Zobacz, jak do nas trafić.
Zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 14:00-19:00 z przerwą na Mszę św. o godz. 18:00.

Fundacja Adopcji Serca
Prawnym organem wspólnoty poznańskiej jest Fundacja Adopcji Serca. Została założona przez członków wspólnoty, którzy też stanowią jej zarząd. Adres Fundacji jest taki sam, jak adres wspólnoty.
Pobierz Statut Fundacji.

Konto
Fundacja Adopcji Serca
ul. Szamarzewskiego 3
60-514 Poznań
Bank PeKaO SA
Konto złotowe: nr 08 1240 1747 1111 0010 9045 8067
Konto walutowe w euro: nr PL 35 1240 1747 1978 0010 9045 8269
Kod Swift/BIC: PKOPPLPW

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Zięba
Asystent kościelny: ks. Dawid Stelmach

Realizowane programy

  • program “Adopcja Serca” dla sierot i bardzo biednych dzieci w mieście Dilla w Etiopii (przedszkole-szkoła podstawowa, szkoła średnia) oraz w mieście Boma w Demokratycznej Republice Konga (szkoła podstawowa, szkoła średnia);
  • wsparcie dla misyjnych ośrodków leczenia i dożywiania dla zagłodzonych dzieci w Afryce (Rwanda, Tanzania);
  • wsparcie dla anonimowych dorosłych osób niepełnosprawnych w Aleppo (Syria).

Pobierz ulotkę z informacją o realizowanych projektach.

Przeczytaj sprawozdania wspólnoty poznańskiej (powstała w roku 2017):

Spotkania wspólnoty

W drugie środy miesiąca o  godz. 18:00 uczestniczymy we Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Szamarzewskiego 3, 60-514 Poznań. Ciąg dalszy spotkania w naszej sali. Pomiędzy spotkaniami podejmujemy różne działania na rzecz najbiednieszych z biednych w krajach ubogich.

Zapraszamy do czynnego udziału w życiu i pracy naszej wspólnoty.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub mailowo.

Wspólnota Maitri Racibórz

Wspólnota Maitri Toruń

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Józefa
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń
Tel.:
+48 697 235 993 – Ewa Krzyżek
Kontakt:
Mail: torun@maitri.pl

Spotkania:
III piątek miesiąca, godz. 18.00 (sala bł. Kacpra – wejście E)

Osoba odpowiedzialna: Ewa Krzyżek
Asystent kościelny: o. Adam Dudek

Dostępne programy:
– propagowanie programu “Adopcja Serca
– wspomaganie projektów pomocowych Ruchu „Maitri”
– pomoc materialna Kościołowi na Wschodzie
– pomoc materialna okolicznym mieszkańcom
– formacja duchowa członków

Wspólnota Maitri Warszawa

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Stanisława B.M.
ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa
Korespondencję proszę przysyłać z dopiskiem: kancelaria parafialna.

Kontakt:
tel. 601-154-595
mail: warszawa[at]adopcjaserca.eu

Spotkania:
W czwarty wtorek miesiąca (wrzesień-czerwiec) o godz. 18:00. Członkowie wspólnoty uczestniczą we Mszy św. w kościele św. Stanisława BM. Ciąg dalszy spotkania w salce św. Marty.

Konto:
Fundacja Adopcji Serca- Warszawa
Bank PeKaO SA
Nr konta: 51 1240 1747 1111 0011 1187 2274

Osoba odpowiedzialna: Aneta Skaskiewicz

Asystent kościelny: ks. Marek Skowroński

Działalność wspólnoty:
Wspólnota prowadzi Adopcję Serca w szkole podstawowej w Namibii. Pełni też wolontariat u sióstr Misjonarek Miłości w Warszawie.

Wspólnota Maitri Wrocław

Adres:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Augustyna
ul. Sudecka 90
53-129 Wrocław
Tel.:
+48 601 86 41 42 – Jan Łucki
E-mail:
Mail: wroclaw[at]maitri.pl
www.wroclaw.maitri.pl

Spotkania:
wtorek 18:00-21:00
Msza św. : III wtorek miesiąca godz – 18.30 w intencji darczyńców, wspieranych dzieci, misjonarzy i wolontariuszy Ruchu

Konto:
Nazwa: Ruch Maitri przy parafii św. Augustyna
ul. Sudecka 90
53-129 Wrocław
Konto:
PKO BP SA I/O Wrocław
05 1020 5226 0000 6402 0025 8103
– dla wpłat z zagranicy:
PL 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103, BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Majcher
Duszpaterz wspólnoty: o. Kazimierz Golec OFM Cap.

Dostępne programy:

Wspólnota zajmuje się pomocą dla dzieci w Afryce głównie w ramach programu “Adopcja Serca”, a także poprzez inne programy pomocowe, o których można przeczytać na stronie “Projekty oczekujące na wsparcie”.