Adopcja Serca - przystąpienie do programu

Adopcja Serca to szansa na poprawę warunków życia i dostęp do nauki dla znanych z nazwiska i imienia podopiecznych z Afryki.
Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane programy. Więcej o pozostałych programach Adopcji Serca tutaj.

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Podstawowa<br>składka 13 €/mies. (ok.62 zł)

Programem objęte są dzieci, uczące się w szkole podstawowej oraz te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to  13 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca <br>Szkoła Średnia<br>składka 17 €/mies. (ok.82 zł)

Programem objęta jest młodzież uczącą się w szkole ponad podstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

<p style="text-align: center;">Adopcja Serca<br>Szkoła Życia<br>składka 15 €/mies. (ok.72 zł)

Programem objęta jest młodzież, która nie ukończyła nauki szkolnej. Miesięczna składka to równowartość 15 €. PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

ADOPCJA SERCA – JAK OBJĄĆ PATRONATEM DZIECKO?

Adopcja Serca (adopcja na odległość) oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia podopiecznemu. Aby objąć patronatem konkretne dziecko, należy:

  1. WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU, albo pobrać, wypełnić i odesłać deklarację w formacie pdf;
  2. w deklaracji należy wskazać wybraną formę pomocy;
  3. udział w programie potwierdzamy przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące.

PRZYSTĘPUJĘ DO PROGRAMU

 Przydzielenie podopiecznego ofiarodawcy

Opracowanie dokumentacji i przydzielenie podopiecznego ofiarodawcy może zająć do 30 dni. Dokumentacja podopiecznego jest wysyłana do ofiarodawcy po opłaceniu trzech składek miesięcznych na udział w wybranym programie. Dla przyspieszenia procedury prosimy o przesłanie potwierdzeń wpłat. Po spełnieniu tych warunków ofiarodawca otrzymuje bez zbędnej zwłoki kwestionariusz osobowy, zawierający informacje o dziecku oraz jego zdjęcie. Następnie można nawiązać z nim kontakt listowny za pośrednictwem misjonarzy i tym samym nawiązać bliższą więź z podopiecznym. 13214903_10204722876710329_203488478_o Podopieczni zobowiązani są do dostarczenia świadectwa szkolnego i co najmniej jednego listu w roku (podopieczni powtarzający klasę, poza nielicznymi wyjątkami nie mogą uczestniczyć w programie Adopcji).

Uczestnictwo w wybranym programie jest związane z przyjęciem dobrowolnego zobowiązania do opłacania składek wystarczających na dożywianie, naukę i podstawową opiekę medyczną  podopiecznych przez cały okres ich udziału w programie (szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych form pomocy).

Adopcja Serca bezimienna

Jeśli nie macie Państwo możliwości przyjęcia na siebie długoletniego zobowiązania, proponujemy wspierać anonimowe dzieci poprzez wpłaty dowolnych kwot, stosownie do swoich możliwości. W ten sposób można na przykład opłacić 1 lub 2 semestry udziału w programie Adopcja Serca. Opis takiego projektu zamieszczamy tutaj. Otrzymane tą drogą darowizny są przeznaczane na Fundusz Pomocy Ubogim, w ramach którego wspierane są m.in. dzieci objęte programem Adopcji Serca lecz nie posiadające stałych Rodziców Adopcyjnych.

Jak dostarczana jest pomoc?

Adopcja Serca - adopcja na odległośćPozyskiwane środki przekazujemy polskim misjonarzom pracującym w krajach Afryki subsaharyjskiej, którzy bezpośrednio dostarczają pomoc dzieciom. W zależności od placówki misyjnej pomoc przybiera charakter stypendium wypłacanego w gotówce lub może być realizowana bezgotówkowo (w formie rzeczowej i poprzez opłacanie wydatków związanych z nauką i ochroną zdrowia). W ten sposób ofiarodawcy Ruch Maitri wspomagają  prawie 4000 dzieci w takich krajach, jak Rwanda, DR Kongo, Burundi, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indie i Syria.
*1€ z każdej miesięcznej składki przeznaczamy na administrację programu Adopcja Serca.

Koordynator Programu Adopcja Serca Ruchu Maitri

Zobacz jak pomogliście na Facebooku

Adopcja Serca – adopcja na odległość