Deklaracja

Maitri – deklaracja przystąpienia do programu Adopcja Serca

Prosimy o wypełnienie ankiety, co pozwoli na skierowanie Państwa do ośrodka Maitri odpowiedzialnego za dany obszar kraju.
(* – pole wymagane)

Dane darczyńcy:

(do wypełnienia jedynie gdy osoba wypełniająca robi to w imieniu szkoły, grupy osób lub firmy)

Adres zameldowania*:

Adres korespondencyjny

Deklaruję pomoc w programie (prosimy zaznaczyć pole/pola):

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: