Projekty zrealizowane

Zobacz jak Ruch "Maitri" pomaga Afryce. Na stronie dostępne są spisy projektów pomocy humanitarnej i rozwojowej zrealizowanych od 2006 roku. Poszczególne podstrony zawierają informacje o przeznaczeniu środków, nazwy placówek misyjnych korzystających z pomocy i wielkość przyznanego dofinansowania.