Szkoła średnia

Szkoła średnia

Program Adopcja Serca Szkoła Średnia jest naturalną kontynuacją programu Adopcji dla podopiecznych, którzy wcześniej objęci byli programem Szkoła Podstawowa. W programie mogą uczestniczyć także podopieczni wcześniej nie wspierani w ramach programu. Środki pochodzące od ofiarodawców są przeznaczane na opłacanie czesnego w szkołach średnich bezpośrednio lub formie stypendium dla podopiecznego. Warunkiem do otrzymania pomocy przez kolejny rok jest kontynuacja nauki. Jako minimum oczekujemy, że podopieczny lub podejmujący opiekę nad nim misjonarz dostarczy co najmniej raz w roku informację na temat sytuacji podopiecznego w formie listu.

Do programu można przystąpić przez nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie składek za minimum 3 miesiące udziału w programie. Jeśli chcesz dołączyć do programu wypełnij deklarację tutaj.
Miesięczna składka za udział w programie wynosi równowartość 19 €uro (ok. 95 zł) ( w tym 1€ koszty administracyjne) .

Program Adopcja Serca Szkoła Średnia obejmuje sieroty i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin uczęszczające do szkół średnich. Pomoc trwa do czasu ukończenia szkoły tj. 6 lat od rozpoczęcia nauki (najczęściej do 18. roku życia, ale w uzasadnionych przypadkach dłużej). Rodzic adopcyjny otrzymuje kwestionariusz zawierający dane osobowe i informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię. Możliwe jest podjęcie korespondencji za pośrednictwem Ruchu Maitri.