Opisy dostępnych programów

Opisy Programów Adopcji Serca

Afryka to kontynent, na którym połowa mieszkańców żyje w skrajnym ubóstwie doświadczając codziennie głodu i cierpienia. Problem ten najbardziej dotyka dzieci, które głodują i z powodu braku pieniędzy na wydatki związane z nauką nie mogą chodzić do szkoły. Chcemy im pomóc poprzez program Adopcja Serca.

15€

Adopcja Serca – Szkoła Podstawowa

W programie uczestniczą dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej oraz te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to 75 zł (15 €), przeznaczana na dożywianie i utrzymanie dziecka oraz opłaty szkolne. Pomocy udziela się do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez podopiecznego. Program rozpoczęliśmy we współpracy ze zgromadzeniami księży pallotynów i  sióstr pallotynek  w 1996 roku w odpowiedzi na tragiczne skutki ludobójstwa w Rwandzie. Obecnie program działa w 8 krajach.

19€

Adopcja Serca – Szkoła Średnia

Programem objęte są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych. Miesięczna składka to 95 zł (19 €), z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznego i opłaty szkolne. Program trwa około 6 lat. Utworzenie programu było w 1997 roku odpowiedzią na apele polskich misjonarzy znających tragiczną sytuację mieszkańców Rwandy, Kongo i Burundi po ludobójstwie w 1994 roku i późniejszych wojnach.

19€

Adopcja Serca – Szkoła Życia

Celem programu jest udzielenie wsparcia w zdobyciu umiejętności pozwalających na samodzielne utrzymanie się dla młodzieży, która nie ukończyła nauki szkolnej. Miesięczna składka to 95 zł (19 €uro), z przeznaczeniem na opłaty szkolne. Pomoc trwa 2 lub 3 lata w zależności od zakresu nauki. Podopieczni uczą się stolarstwa, krawiectwa, haftu, gotowania. Na zakończenie młodzi ludzie otrzymują narzędzia do pracy.

34€

Adopcja Medyczna – Dzieci Niepełnosprawne

Adopcja Medyczna Dzieci Niepełnosprawne – program prowadzony jest w celu zapewnienia możliwości nauki i poprawy warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie. Opieka nad podopiecznym trwa do ukończenia 21. roku życia lub do ukończenia nauki. Miesięczna składka za udział w programie to 170 zł (34 €), środki przeznaczane są na rehabilitację, zakup protez, utrzymanie i naukę w szkołach dla niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność dziecka jest znaczna, edukacja koncentruje się się na nauce funkcjonowania w swoim środowisku.

34€

Adopcja Medyczna – Dorosłe Osoby Niepełnosprawne z Aleppo

Program przeznaczony jest dla zapewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym z Aleppo w Syrii. Rodziny otrzymują zapomogę pieniężną w kwocie 170 zł (34 €). Celem wypłaty zapomogi jest pomoc w utrzymaniu i wsparcie przy zakupie środków higieny osobistej. Przystępując do programu można podjąć się patronatu nad znaną z nazwiska i imienia osobą niepełnosprawną w dłuższym okresie. Wypełniając deklarację zaznaczamy program “Adopcja Medyczna – patronat nad dorosła osobą niepełnosprawną z Aleppo”. Program organizowany jest poprzez parafię Św. Franciszka w Aleppo.

34€

Adopcja Medyczna – Dzieci Niewidome

Adopcja Dzieci Niewidome – program prowadzony jest w celu zapewnienia nauki szkolnej i przygotowania do życia w społeczeństwie dzieci niewidomych. Miesięczna składka za udział w programie to 170 zł (34 €), środki przeznaczane są na utrzymanie dziecka w internacie i naukę w szkole dla niewidomych. Program powstał w roku 2013 we współpracy z Siostrami Franciszkankami z Polski, które prowadzą placówkę misyjną i szkołę dla niewidomych w miejscowości Kibeho w Rwandzie.

26€

Adopcja Serca – Studenci

Adopcja Serca Studenci – program prowadzony jest w celu umożliwienia kontynuacji nauki w szkołach wyższych dla podopiecznych, którzy w ramach Adopcji przeszli cykl nauki w szkole podstawowej i średniej. Roczny koszt utrzymania studenta to ok. 400-1000 € w zależności od kraju, poziomu nauki i kierunku studiów. Składka może dochodzić nawet do 85 € miesięcznie, gdy oprócz kosztów bezpośrednio związanych ze studiami ofiarodawca opłaca stancję i wyżywienie studenta. Przystąpienie do programu jest indywidualną decyzją “rodzica adopcyjnego”, podejmowaną na wniosek podopiecznego, uzasadniony przez Siostry prowadzące program. Ruch Maitri prowadzi pilotażowe programy wsparcia studentów w DR Kongo i Kamerunie od 2010 roku. Czas pomocy wynosi 3-6 lat.

26€

Adopcja Serca – Seminarzyści

Adopcja Serca Seminarzyści – inicjatorem programu był w roku 2009 ks. bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doume – Abong Mbang w Kamerunie. Wspierani są młodzi Kameruńczycy, którzy odkryli w sobie powołanie do kapłaństwa i zdali maturę. Ich opiekunem jest biskup diecezji, która skierowała kandydata na studia. Roczny koszt utrzymania studenta w wyższym seminarium duchownym w Bertoua wynosi 1000 €, czyli około 80 € miesięcznie. Nauka trwa do 9 lat. Po okresie diakonatu klerycy wyświęcani są na księży.