Seminarzyści

Seminarzysci

Adopcja Serca Seminarzyści – to program wsparcia dla kleryków pobierających naukę w seminarium duchownym. Inicjatorem programu był w roku 2009  ks. Biskup Jana Ozga, ordynariusz diecezji Doume – Abong Mbang w Kamerunie. Uczestnikami są młodzi Kameruńczycy, którzy odkryli w sobie powołanie do kapłaństwa i zdali maturę. Ich opiekunem jest biskup diecezji, która skierowała kandydata na studia. Roczna składka w programie Adopcja Serca – Seminarzyści wynosi 312 Euro, czyli 26 Euro (ok. 130 zł) miesięcznie. Nauka trwa do 9 lat i przebiega następująco:

  • Jeden rok formacji wstępnej – propedeutyka.
  • Trzy lata – filozofia.
  • Rok stażu w którejś parafii w diecezji
  • Trzy lata teologii w seminarium.
  • Potem diakonat i staż diakonalny.

Po okresie diakonatu klerycy wyświęcani są na księży.

Do programu Adopcja Serca Seminarzyści można przystąpić przez nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie składek za minimum 3 miesiące udziału w programie. Jeśli chcesz dołączyć do programu prosimy o kontakt z biurem koordynującym Adopcję Serca. Pomoc trwa do czasu ukończenia studiów tj. 9 lat. Rodzic adopcyjny otrzymuje kwestionariusz zawierający dane osobowe i informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię. Możliwe jest podjęcie korespondencji za pośrednictwem Ruchu Maitri.