Studenci

Studenci

Adopcja Serca Studenci – program prowadzony jest w celu umożliwienia kontynuacji nauki w szkołach wyższych dla podopiecznych, którzy w ramach Adopcji przeszli cykl nauki w szkole podstawowej i średniej.  Roczny koszt utrzymania studenta to ok. 800-1000 € (ca 80 €/miesięcznie) w zależności od kraju i  poziomu nauki i kierunku studiów.  Przystąpienie do programu jest indywidualną decyzją „rodzica adopcyjnego”podejmowaną na wniosek podopiecznego uzasadniony przez Siostry prowadzące program. Ruch Maitri prowadzi pilotażowe programy wsparcia studentów w DR Kongo i Kamerunie od 2010 roku, we współpracy ze Zgromadzeniami Sióstr Dominikanek, Pallotynek i Siostrami Najśw. Duszy Chrystusa.

Podopieczny, na zakończenie roku nauki, jest zobowiązany dostarczyć potwierdzenie ukończenia semestru. Jest to warunek kontynuacji pomocy na kolejny rok. Oczekujemy także, że podopieczny lub podejmujący opiekę nad nim misjonarz dostarczy co najmniej raz w roku informację na temat sytuacji podopiecznego w formie listu.

Do programu Adopcja Serca Studenci można przystąpić przez nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie składek za minimum 3 miesiące udziału w programie. Jeśli chcesz dołączyć do programu prosimy o kontakt z biurem koordynującym  Adopcję Serca.

Miesięczna składka za udział w programie ustalana jest indywidualnie, w zależności od wysokości kosztów utrzymania podopiecznych w szkole wyższej. 
Program obejmuje podopiecznych, którzy w ramach Adopcji przeszli cykl nauki w szkole podstawowej i średniej. Pomoc trwa do czasu ukończenia studiów tj. od 3 (licencjat) do 5 lat (magisterium). Rodzic adopcyjny otrzymuje kwestionariusz zawierający dane osobowe i informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię. Możliwe jest podjęcie korespondencji za pośrednictwem Ruchu Maitri.