Dzieci Niepełnosprawne

Adopcja Medyczna – pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Adopcja Serca – Dzieci niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie

Adopcja Serca – Dzieci niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie (Adopcja Medyczna) program prowadzony jest w celu zapewnienia możliwości nauki i poprawy warunków życia i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie. Ich sytuacja w krajach Afryki Subsaharyjskiej jest katastrofalna. Wielu z nich państwo nie zapewnia nawet odpłatnego dostępu do rehabilitacji i nauki.  Dzieci niepełnosprawne żyją na terenach wiejskich w pogardzie i wstydzie bez należnej troski. Środki i pochodzące od ofiarodawców przeznaczane są na rehabilitację, zakup protez, utrzymanie i naukę w szkołach dla niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawność dziecka jest znaczna, edukacja koncentruje się na nauce funkcjonowania w swoim środowisku i przygotowaniu do dorosłego życia. Program powstał  w roku 2011 z inicjatywy Sióstr od Aniołów prowadzących placówkę misyjną w miejscowości Nyakinama w Rwandzie. W 2017 program obejmuje także niewidome dzieci ze szkoły w Kibeho prowadzonej przez S. Franciszkanki z Polski.  Uczestnikami są także niepełnosprawni młodzi ludzie z Aleppo w Syrii.  Misjonarze przekazują informacje o sytuacji podopiecznego raz do roku w formie listu do ofiarodawcy.

Do programu można przystąpić przez nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie składek za minimum 3 miesiące udziału w programie. Jeśli chcesz dołączyć do programu wypełnij deklarację tutaj.

Miesięczna składka za udział w programie wynosi równowartość 34 €uro (ok. 170 zł (w tym 1€ koszty administracyjne). Program obejmuje niepełnosprawne dzieci i młodzież z ubogich rodzin uczęszczające do szkół specjalnych. Opieka nad podopiecznym trwa do ukończenia 21. roku życia lub do ukończenia nauki. Rodzic adopcyjny otrzymuje kartotekę zawierającą dane osobowe i informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię. Możliwe jest podjęcie korespondencji za pośrednictwem Ruchu Maitri.