Pomoc dla Aleppo w Syrii

Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo organizowana przez Ruch “Maitri”

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI rozpoczął w lutym 2017 r. dwa projekty, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z dotkniętego przez wojnę syryjskiego Aleppo. W obu przypadkach wsparcie będzie przeznaczone na rehabilitację, leczenie, zakup środków higieny, żywności i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb. Pomoc trafia do nich za pośrednictwem parafii Świętego Franciszka z Asyżu w zachodniej części miasta.

1Wsparcie dla 58 dorosłych osób niepełnosprawnych

Związane są one ze wspólnotą ruchu “Wiara i Światło”, założonego przez Jeana Vaniera, która funkcjonuje przy parafii św. Franciszka. Składka na jedną osobę wynosi 33 Euro miesięcznie (ok 150 zł). Pierwsze środki zostały przekazane w lutym 2018, program z uwagi na katastrofę humanitarną w Aleppo obejmuje coraz większą liczbę osób. Potrzebne jest wsparcie następnych ofiarodawców. Można dokonać pojedynczej wpłaty lub objąć osobę patronatem na dłuższy czas w ramach programu Adopcja Medyczna. Obejmij patronatem osobę niepełnosprawną z Aleppo.

Można dokonać pojedynczej wpłaty lub objąć osobę patronatem na dłuższy czas w ramach programu Adopcja Medyczna. Obejmij patronatem osobę niepełnosprawną z Aleppo.

2Adopcja Serca dla 32 niepełnosprawnych dzieci z Aleppo

Druga forma pomocy przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie w ramach Adopcja Medyczna . Składka na jedną osobę wynosi 26 Euro miesięcznie (ok 115 zł). Pomoc odbywa się w ramach indywidualnego patronatu, jaki obejmą nad nimi ofiarodawcy indywidualni bądź grupowi (np. klasy w szkołach), jakich obecnie poszukujemy. W pierwszym okresie do programu zostanie przyjętych 32 podopiecznych. Ofiarodawcy otrzymają ich fotografie oraz podstawowe informacje na temat warunków życia i sytuacji rodzinnej. Obejmij patronatem niepełnosprawne dziecko z Aleppo.

Parafia Św. Franciszka

W zrujnowanym przez wojnę Aleppo w Syrii pracują dwie polskie siostry ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Jedną z nich jest s. Brygida Maniurka FMM, która organizuje tam wsparcie dla osób niepełnosprawnych dzięki środkom Ruchu “Maitri”.
– Trwa już szósty rok wojny w Syrii, w wyniku której najbardziej ucierpiało Aleppo – mówi s. Brygida. – Lokalni mieszkańcy żyją w niewyobrażalnej biedzie. Bezrobocie jest wysokie, a życie bardzo kosztowne. Sytuacja rodzin z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi jest jeszcze cięższa. Zmagają się, jak wszyscy tutaj, z podstawowym problemem: jak przetrwać? Jak zapewnić rodzinom podstawowe środki do życia: jedzenie, wodę, prąd, ogrzewanie, ubranie, naukę dla dzieci? Rodziny osób niepełnosprawnych muszą dodatkowo zapewnić im leczenie, pieluchomajtki, odpowiednie wyżywienie. Nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich wydatków tych rodzin, chcemy więc choć trochę wesprzeć je finansowo. Przy parafii Św. Franciszka w zachodniej części Aleppo działa wspólnota, do której należy 58 rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Nimi chcemy się zająć w pierwszej kolejności.

Dzięki obietnicy wsparcia z naszej strony s. Brygida rozpoczęła cotygodniowe odwiedziny rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Da to rodzinom objętym pomocą większe poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, pozwoli też lepiej poznać ich problemy i potrzeby, aby pomoc była możliwie skuteczna. Osoby niepełnosprawne nawet przed wojną nie otrzymywały żadnej pomocy ze strony państwa, a cały ciężar organizacyjny i finansowy opieki nad nimi spoczywał na ich rodzinach.

Ile pieniędzy potrzeba na rok?

Aby sfinansować projekt pomocy dla 58 osób niepełnosprawnych przez rok, potrzebna jest kwota 22 968 Euro. Na pomoc dla 28 podopiecznych w ramach programu Adopcji Serca konieczna jest
kwota 8 763 Euro rocznie. Łącznie potrzeba 31 704 Euro. Prosimy o wsparcie dla tych projektów wszystkich ludzi dobrej woli. Choć kwoty pomocy miesięcznej nie są zbyt wysokie, z całą pewnością przyczynią się do polepszenia sytuacji naszych braci, dla których każdy gest solidarności jest niezwykle ważny.

Pieniądze można przesyłać na konto Stowarzyszenia Ruchu Maitri nr 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330 z dopiskiem „Aleppo”, a następnie trafią one do Syrii. Rozważamy też inne formy wsparcia dla poszkodowanych przez wojnę Syryjczyków – ich realizacja będzie możliwa w przypadku znalezienia ofiarodawców, którzy zechcą je wesprzeć.

Czym jest Adopcja Serca?

Jest to forma indywidualnego bądź grupowego patronatu na odległość, adresowanego do konkretnego, znanego z nazwiska i mienia podopiecznego. Ofiarodawca indywidualny lub grupa osób wspierających dziecko finansowo, otrzymuje informacje na temat jego stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej oraz fotografię. Oprócz wsparcia materialnego można podjąć z podopiecznym korespondencję. Ruch Maitri prowadzi ten program od 1996 roku we współpracy z polskimi misjonarzami. W swych początkach program był pomysłem na ratunek i zapewnienie edukacji zagrożonym śmiercią głodową osieroconym dzieciom po tragicznej w skutkach wojnie w Rwandzie, w wyniku której w 1994 roku życie straciło niemal milion osób. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 10 tys. dzieci i młodzieży.

Na początku roku 2017 programem objętych było ok. 3500 podopiecznych. Większość chodzi do szkoły podstawowej, ale wśród nich znalazło się też m.in. 75 studentów i kleryków, 58 dzieci niepełnosprawnych oraz 101 młodych ludzi uczących się zawodu. Uczestnicy programu pochodzą z Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Konga, Burundi, Czadu, Kamerunu, Sudanu, Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Madagaskaru, Ugandy, Boliwii, Indie. Aby włączyć się do programu, należy wypełnić deklarację na stronie internetowej. Po opłaceniu składki za 3 miesiące podopieczny jest przydzielany ofiarodawcy.

Stowarzyszenie Ruchu Maitri jest Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000364214) i stanowi prawną reprezentację gdańskiego ośrodka Ruchu Maitri. Sprawozdania z działalności ośrodka obrazują podstawowe fakty na temat programów i beneficjentów pomocy.