Fundusz dla Aleppo – pomoc Syrii

S. Brygida Maniurka, Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi
Miejsce: Parafia Św. Franciszka
Zakup żywności i środków higienicznych dla najuboższych

Nazwa projektu: Fundusz dla Aleppo

Opis

Pomoc Syrii: wsparcie dla osób dotkniętych wojną w Aleppo

Od prawie 10 lat w Syrii trwa brutalna, bratobójcza wojna. Jej koszty poniosła przede wszystkim ludność cywilna. Ofiarami walk, terroryzmu i agresji padli najsłabsi. Niepełnosprawni nie byli w stanie uciekać przed wojną i zostali na miejscu. Wraz z nimi ich rodziny, które niosą im opiekę. Wieloletnia wojna powoli dogasa, ale bomby wciąż spadają na cywilne budynki. W mieście panuje głód, bieda, brak pracy i brak towarów. Kryzys ekonomiczny grozi głodem. Chcemy ulżyć w cierpieniu tych niewinnych ludzi. Wspólnie niesiemy pomoc Syrii i osobom najbardziej dotkniętym skutkami wieloletniego konfliktu.

Tragedia mieszkańców

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI rozpoczął w lutym 2017 r. dwa projekty pomocowe, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z dotkniętego przez wojnę syryjskiego Aleppo. Tragedię mieszkańców dodatkowo pogłębią stan izolacji związany z pandemią COVID-19. W mieście nastał głód, ceny żywności poszybowały w górę. Wiele artykułów podstawowej potrzeby jest niedostępnych. to podwójnie trudny czas.  W obu przypadkach wsparcie z Polski jest przeznaczone na rehabilitację, leczenie, zakup środków higieny, żywności i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb niepełnosprawnych. Wielu z nich straciło bliskich lub rodziców, niektórzy są pod opieką dziadków bądź samotnych matek. Pomoc trafia do nich za pośrednictwem parafii Świętego Franciszka z Asyżu w zachodniej części miasta. Pracuje tam m.in. polska misjonarka Siostra Brygida Maniurka.

Aleppo pogrąża się w otchłani z powodu głodu

Aleppo pogrąża się w otchłani z powodu głodu. Gdy czyta się słowa Ojca Ibrahima Orshagha proboszcza parafii św. Franciszka , do oczu napływają łzy. Wydawało się, że Syrię nie może spotkać już nic gorszego niż wojna. A jednak. Syryjczycy bardziej od wojny i wirusa boją się wielkiego głodu. Więcej na temat obecnej sytuacji w Aleppo (tutaj).

Celem zbiórki jest zebranie środków na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla najuboższych rodzin. Każdy grosz się liczy. Pieniądze zbieramy do czasu odwołania.