Pomoc finansowa na organizację Dnia Dziecka Afrykańskiego dla 520 dzieci z Abong Mbang

Projekt: s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Misja: Abong Mbang, Kamerun
Kwota projektu: 2 280 €

Nazwa projektu: 165/CHRYS

Opis

Pamięć o masakrze dzieci

Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, to święto obchodzone corocznie 16 czerwca. Dzień ten upamiętnia masakrę dzieci w RPA,  dokonaną w 1976 roku przez tamtejszy reżim, gdy tysiące dzieci wyszło na ulicę protestując przeciw niskiemu poziomowi edukacji, żądając prawa do nauki w swoim języku. Policja zastrzeliła wtedy wiele chłopców i dziewcząt. Dziś pragnę wznowić prośbę o wsparcie w organizacji uroczystości Dnia Dziecka Afrykańskiego dla 520 dzieci z naszej misji. Wielokrotnie miałam okazję dzielić się z Wami  radością dzieci w Abong Mbang, gdzie Wasza pomoc finansowa pozwalała nam organizować to święto.

Dzieciństwo bez radości

Z doświadczenia 33-letniej pracy na misjach uważam, że jest to jedyna okazja, a zarazem dobra forma dowartościowania dziecka. Mówi się tu popularnie „ dziecko bogactwem rodziny”, ale to tylko slogan. Dzieci, nawet te w mieście, nie doznają choćby niewielkiej namiastki radości wynikającej z ich dzieciństwa. Nigdy poza naszą szkołą nie widziałam tutaj zorganizowanej formy Dnia Dziecka. W całym mieście tylko w naszej szkole uwypuklane jest to święto i to właśnie dzięki Waszej pomocy. Przy tej okazji wynagradzamy dzieci za regularne uczęszczanie do szkoły i dobre wyniki w nauce. Wśród nich są podopieczni programu Adopcja Serca. Pomoc finansowa na organizacją Dnia Dziecka Afrykańskiego generuje mnóstwo radości na twarzach dzieci.

Festyn dla uczniów

Z okazji święta planujemy grupowy festyn. Główne atrakcje to loteria fantowa, posiłek dla wszystkich i trochę zabawek jako nagrody dla najlepszych uczniów w szkole. Odbywa się wówczas również uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia przedszkola i szkoły podstawowej dla 6 klas. Realizację projektu przewiduje się na czerwiec 2025. Dzięki Waszemu wsparciu mogę ofiarować dzieciom z naszej misji radość. Są to niezapomniane wspomnienia i doświadczenia miłych chwil. Radość z niesienia pomocy dzieciom udziela się miejscowym dorosłym. Dzięki takim formom pracy promujemy również szkołę.  Nie muszę już dzisiaj wiele mówić o posyłaniu dzieci do szkoły. Jest to jedna z form zachęty dzieci do uczęszczania do szkoły, wzrostu frekwencji, jak również  obniżenia procentu analfabetyzmu w społeczeństwie.

PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie) – razem 1 337 000 franków CFA

Kwota projektu: 2 280 €

Numer projektu: 165/CHRYS

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc finansowa na organizację Dnia Dziecka Afrykańskiego dla 520 dzieci z Abong Mbang