Dzieci Niewidome

Adopcja Medyczna – Dzieci Niewidome

Adopcja Medyczna – Dzieci Niewidome  program prowadzony jest w celu zapewnienia możliwości nauki i poprawy warunków życia dzieci niewidomych w Rwandzie. Ich sytuacja w krajach Afryki Subsaharyjskiej jest katastrofalna. W rwandyjskim Kibeho funkcjonuje jedyny w tym kraju ośrodek dla dzieci niewidomych prowadzony przez Siostry Franciszkanki z Polski.  Los dzieci niewidomych jest tragiczny, żyją na terenach wiejskich pozostawione same sobie, schorowane i zagłodzone.  Środki pochodzące od ofiarodawców przeznaczane są na rehabilitację, naukę pisania w języku Braila, naukę samodzielnego funkcjonowania. Ruch Maitri rozpoczął współpracę z ośrodkiem dla niewidomych w Kibeho w Rwandzie w 2013 roku. Misjonarki przekazują informacje o sytuacji podopiecznego raz do roku w formie listu do ofiarodawcy.

Do programu można przystąpić przez nadesłanie wypełnionej deklaracji i opłacenie składek za minimum 3 miesiące udziału w programie. Jeśli chcesz dołączyć do programu wypełnij deklarację tutaj.

Miesięczna składka za udział w programie wynosi równowartość 34 €uro (ok. 170 zł) (w tym 1€ koszty administracyjne). Program obejmuje  dzieci niewidome uczące się w szkole prowadzonej przez Siostry Franciszkanki. Opieka nad podopiecznym trwa do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia nauki. Rodzic adopcyjny otrzymuje kwestionariusz zawierający dane osobowe i informacje o sytuacji podopiecznego oraz jego fotografię. Możliwe jest podjęcie korespondencji za pośrednictwem Ruchu Maitri.