Charyzmat i cele Ruchu MAITRI

Mapy Adopcji 3

Charyzmat i cele Ruchu MAITRI

Charyzmatem Ruchu jest wyrażana czynem miłość do ludzi najbiedniejszych z biednych na całym świecie. Ten dar łaski uzdalnia członków Wspólnoty Ruchu „Maitri” do:

  • dostrzegania konkretnych przejawów nędzy najbiedniejszych z biednych oraz podziałów rodziny ludzkiej;
  • odczytywania w tych znakach czasu Bożego wezwania, które dotyczy ich osobiście;
  • przyjęcia tego wezwania i odpowiadania na nie w duchu wiary.

Cele Ruchu

Duchowości Ruchu i sposób życia jego uczestników implikują podstawowe cele:

  • pomoc najbiedniejszym z biednych w krajach Trzeciego Świata;
  • budzenie wrażliwości serc i sumień na godność najbiedniejszych, ich cierpienie, potrzeby i wartości, którymi żyją;
  • pogłębianie refleksji na temat skutków grzechu i zbudowanych na nim strukturach, które są najgłębszymi przyczynami nędzy i głodu w świecie;
  • szukanie dróg przebaczenia, pojednania i zbliżenia między ludźmi różnych narodów, języków, ras i religii;
  • poszukiwanie możliwości zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie a ubogimi, by w ten sposób pokonywać podziały, uniemożliwiające zmianę tragicznej sytuacji najbiedniejszych.

Charyzmat i cele Ruchu MAITRI