Wspólnota Maitri Warszawa

Adres:
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”
Parafia św. Stanisława B.M.
ul. Bema 73/75
01-244 Warszawa
Korespondencję proszę przysyłać z dopiskiem: kancelaria parafialna.

Kontakt:
tel. 601-154-595
mail: maitriwawa[at]wp.pl

Spotkania:
W czwarty wtorek miesiąca (wrzesień-czerwiec) o godz. 18:00 członkowie wspólnoty uczestniczą we Mszy św. w kościele św. Stanisława BM. Ciąg dalszy spotkania w salce św. Marty.

Osoba odpowiedzialna: Aneta Skaskiewicz

Asystent kościelny: ks. Jacek Mroczkowski

Działalność wspólnoty:
Wspólnota prowadzi działania na rzecz najbiednieszych z biednych w krajach ubogich.
Prowadzi projekt dożywiania dzieci w żłobku w Kamerunie.
Pełni też wolontariat w świetlicy środowiskowej u sióstr Misjonarek Miłości w Warszawie.