OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1 marca 2014 r. pięcioro uczestników Ruchu “Maitri” modliło się na mszy św. w stylu afrykańskim u Ojców Białych w podlubelskim Natalinie. Oprawę Eucharystii odprawionej w kaplicy klasztornej przygotował o. Otto Katto. Chór dziecięcy śpiewał modlitwy w językach suahili i lingala, urozmaicając je tańcem. Wierni włączali się do modlitwy, posługując się podanymi tekstami.

Po Najświętszej Ofierze goście przeszli do sali konferencyjnej, gdzie Odpowiedzialna za lubelską wspólnotę, dr Agnieszka Strycharczuk, zaprezentowała Ruch. Była mowa o historii i jego obecnej działalności (“Adopcja Serca”, zbiórki na potrzeby misyjne, comiesięczne spotkania poprzedzone mszą świętą z oprawą uczestników Ruchu oraz spotkania cotygodniowe wspólnoty lubelskiej, obejmujące formację duchową). Audytorium stanowili ks. dr Wojciech Rebeta (dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Lubelskiej), misjonarze, rodziny misjonarzy przebywających obecnie w Afryce, uczniowie, sąsiedzi i przyjaciele Ojców Białych. Otrzymali oni foldery zawierające dane o “Adopcji Serca”. Po prelekcji gospodarze częstowali słodkimi przysmakami.

Ruch “Maitri” od kilku lat współpracuje ze  Zgromadzeniem Misjonarzy Afryki (Ojców Białych): przekazał naczynia liturgiczne do Ugandy dla o. Bogusława Żery, wsparł zakup podręczników szkolnych w Zambii (projekt o. Pawła Mazurka), materacy dla ośrodka dla dzieci ulicy “St. Lawrence Home of Hope” w Zambii (projekt br. Jacka Rakowskiego), wysłał kilka paczek z ubraniami dla tego ośrodka, przyjął do “Adopcji Serca” dwie dziewczynki z Ugandy. Z kolei o. Dariusz Zieliński i o. Otto Katto odwiedzili kilka wspólnot Ruchu “Maitri” (białostocką, bytomską, raciborską i wrocławską), prowadząc animację w szkołach i kościołach.