Zakup leków dla chorych pacjentów Ośrodka Zdrowia w Dimako w Kamerunie

Projekt:  s. Wirgilia Bondel, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Dimako, Kamerun
Kwota projektu: 4440 €

Nazwa projektu: 122/KARML

Opis

Dwie dekady ratowania ludzi

Nasz Ośrodek Zdrowia w Dimako funkcjonuje od 20 lat. Przez te lata udało się nam ukończyć budowę siedziby. W ostatnim czasie postawiliśmy finalny budynek. Dzięki temu warunki pracy i warunki leczenia uległy poprawie. Wszystko to, co udało się nam dokonać jest dziełem naszych dobrodziejów, w tym darczyńców Maitri. Prawie od początku istnienia Ośrodka przychodzicie nam z pomocą. Kolejny raz musimy poprosić o zakup leków dla naszych chorych i cierpiących pacjentów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy pomagać wszystkim, którzy przychodzą do naszego Ośrodka. Pomoc obejmuje także tych, których nie stać na opłacenie leczenia, zrobienie badań czy zakup leków. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Ośrodka bez Waszego wkładu!

Chorych nie stać na leki

Miejscowa ludność, która przychodzi do nas, jest bardzo biedna, żyje głównie z uprawy ziemi. Do tego dochodzi jeszcze fakt wojny, która toczy się w anglojęzycznej części Kamerunu. Coraz więcej ludzi z regionów objętych wojną przesiedla się w nasze strony w poszukiwaniu spokojnego życia. Ta grupa ludzi jest przedmiotem naszej szczególnej troski, gdyż często są pozbawieni podstawowych środków do życia. Leki są bardzo drogie i coraz trudniej je dostać. Wasz udział jest nieoceniony i pomaga nam zaopatrzyć nasz Ośrodek Zdrowia w podstawowe leki.

Jedyna lecznica w mieście

Dzięki Waszej pomocy nasz Ośrodek może sprawnie funkcjonować i jest gotowy nieść pomoc tym najbardziej potrzebującym: kobietom w ciąży, rannym po wypadkach z ciężkimi obrażeniami, wycieńczonym przesiedleńcom. Można powiedzieć, że w obecnej sytuacji jesteśmy jedną placówką medyczną w mieście, która spełnia swoją funkcję wobec chorych. Szpital państwowy prawie nie funkcjonuje. Musimy stawiać czoła trudnym przypadkom i sytuacjom. Zakup leków to konieczność, by pomóc ratować zdrowie ludzi dotkniętych chorobami i schorzeniami. Kwota, o którą prosimy pomoże nam w zgromadzeniu medykamentów potrzebnych na okres 3-4 miesięcy.

Dziękujemy Wam z serca za Wasz udział i obiecujemy modlitwę w Waszej intencji każdego dnia!

s. Wirgilia Bondel, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Podsumowanie w miejscowej walucie: 2 972 500 franków CFA

Numer projektu: 122/KARML

Kwota projektu : 4440 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zakup leków dla chorych pacjentów Ośrodka Zdrowia w Dimako w Kamerunie