Walizki liturgiczne dla 2 diakonów z Yaounde w Kamerunie

Projekt:  ks. Krzysztof Pazio, Zgromadzenie Księży Marianów
Misja: Yaounde, Kamerun
Kwota projektu: 460 €
Numer projektu: 30/MARIA

Nazwa projektu: 30/MARIA

Opis

Duszpasterstwo w ciągłej podróży

Misja Atok jest rozległa na 80 km. Tworzy ją 25 wiosek rozsianych w buszu. Misja Minkama jest mniej rozległa, gdyż ma tylko 11 wiosek, ale w regionie żyje liczniejsza populacja. Nasze duszpasterstwo polega głównie na wizytach w wioskach. Brak środków transportu i komunikacji uniemożliwia ludziom docieranie do Misji, dlatego misjonarze muszą do nich dotrzeć. W podróż zabierają walizki liturgiczne. W czasie wizyty księża odwiedzają chorych, głoszą katechezy, spotykają się indywidualnie z wiernymi, by wysłuchać ich problemów, zawsze jest też sprawowana Msza święta.

Walizka to narzędzie pracy

W każdą niedzielę jeden kapłan pozostaje na misji, gdy inni jadą w teren. Tam w kaplicach wioskowych lub przy domach odprawiają Mszę świętą. Każdy ksiądz musi być wyposażony w walizkę z paramentami liturgicznymi. Można powiedzieć, że jest to jego podstawowe „narzędzie” pracy. Z tego daru będą korzystali liczni wierni, którzy co niedziela gromadzą się na sprawowanie Eucharystii w swoich wioskowych kaplicach.

Dojazdowe kaplice

Wśród kleryków ze Zgromadzenia Księży Marianów w Kamerunie, objętych programem Adopcja Serca, jest dwóch kandydatów do święceń diakonatu, którzy w 2022 roku przyjmą święcenia kapłańskie. Po święceniach będą pełnić posługę w naszych mariańskich misjach w Atok i Minkama, gdzie jest dużo kaplic dojazdowych. Dlatego zwracam się z prośbą o zakup dla nich małych walizek liturgicznych z paramentami potrzebnymi do odprawiania Mszy świętej.

Posługa dla tysięcy

Ich podstawowym zaangażowaniem będzie docieranie do naszych wiernych w różnych wioskach i sprawowanie sakramentów, głównie Eucharystii. Swoją posługą obejmą kilka tysięcy wiernych, którzy są pod naszą opieką duszpasterską. Walizki liturgiczne będą im służyć przez wiele lat.  W dowód wdzięczności, będą stale pamiętać w modlitwie za swoich duchowych opiekunów i Dobroczyńców Ruchu Maitri.

ks. Krzysztof Pazio, Zgromadzenie Księży Marianów

Kosztorys

Lp. opis ilość cena Kwota
1 Adam Ramzes BIDJA AKONO

 

230 €
2 Alain Brice NKOT NKOT

 

230 €
PODSUMOWANIE     460 €

 

Kwota projektu: 460 € Koszt jednego zestawu ok. 1080 zł

Numer projektu: 30/MARIA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Walizki liturgiczne dla 2 diakonów z Yaounde w Kamerunie