Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Koudadeng w Kamerunie

Projekt: s. Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Koudadeng, Kamerun
Kwota projektu: 6110 €

Nazwa projektu: 107/KARML

Opis

Nikt nie odchodzi bez pomocy

Nasz Ośrodek Zdrowia znajduje się w bardzo biednej wiosce. Większość jej mieszkańców to ludzie starsi i dzieci, których mamy wyemigrowały do miasta w poszukiwaniu łatwiejszego życia. Dzieci zostały pod opieką dziadków. Z powodu braku środków finansowych chore dzieci są często leczone przez szamanów i dopiero, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna przynoszą je do Ośrodka Zdrowia. Leczenie w takich przypadkach jest długie i kosztowne, ale nikt nie odchodzi bez pomocy. Staramy się uświadamiać tutejszą ludność jak ważne jest to, by w porę zdiagnozować i zacząć leczenie. Realia jednak są takie, że leki są za drogie w stosunku do możliwości finansowych tutejszych ludzi. Potrzebna jest pomoc finansowa na zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Koudandeng w Kamerunie.

Leki za półdarmo

Ubóstwo miejscowego społeczeństwa, które utrzymuje się jedynie z uprawy ziemi daje znać o sobie coraz bardziej. Nasz ośrodek zdrowia może dobrze funkcjonować i udzielać pomocy każdemu choremu, niezależnie od tego czy może on pokryć w całości koszty leczenia czy też nie. W tym celu potrzebujemy rocznie na zakup lekarstw, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych około 11000 euro. Zapłata uzyskiwana rocznie od chorych pokrywa około 50% poniesionych na ich leczenie wydatków. Znacznie mniej niż w poprzednich latach. Zwracam się z gorącą prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zakup leków.

Przychodzimy z pomocą biednym

Dzięki Waszemu wsparciu, Waszej wrażliwości i pomocy, której doświadczamy już od kilku lat, będziemy w stanie kontynuować naszą misję. Niesiemy pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Zwłaszcza dzieciom, które są najwrażliwsze i najmniej odporne na choroby. Chorzy mając świadomość, że pomoc będzie im zawsze udzielona w naszym ośrodku zdrowia, będą mieli większą mobilizację, aby na czas rozpocząć leczenie. W najbliższym czasie, przez jeden dzień w tygodniu chorzy będą konsultowani przez lekarza z FIDESCO. Tym samym zwiększy się więc liczba pacjentów w naszym ośrodku zdrowia, a przez to będzie większe zapotrzebowanie na leki. W większości przypadków chorzy nie będą w stanie pokryć w całości kosztów leków. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli zakupić leki i przyjść z pomocą biednym, którzy nie są w stanie zapłacić.

Bardzo proszę o pomoc,

Siostra  Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Kosztorys:

LpopisilośćcenaKwota w miejscowej walucie
1Ceftriaxon 1 g inj B/11.600 fl350 FCFA560.000 FCFA
2Hemafer sirop120 fl2.600 FCFA312.000 FCFA
3Hemafer fol cp.80 bts x 10 cp.3.050 FCFA244.000 FCFA
4Tothema120 bts x 20 amp3.300 FCFA396.000 FCFA
5Hemafer inj40 bts x 5 amp10.800 FCFA432.000 FCFA
6Artemethere 80 mg50 bts x 60 amp7.500 FCFA375.000 FCFA
7Nystatine 500.000 Ul cp50 bts x 100 cp4.500 FCFA225.000 FCFA
8Clavamox 312,5 mg sirop150 fl1.800 FCFA270.000 FCFA
9Ampiciline 1 g inj B/5040 bts7.900 FCFA316.000 FCFA
10Venflony B/10020 bts12.000 FCFA240.000 FCFA
11Rękawiczki B/10050 bts6.500 FCFA325.000 FCFA
PODSUMOWANIE  3.695.000 FCFA

Zwracam się więc z gorącą prośbą o pomoc!

Kwota projektu: 6110 €

Numer projektu: 107/KARML

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Koudadeng w Kamerunie