Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Koudadeng w Kamerunie

Projekt: s. Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Koudadeng, Kamerun
Kwota projektu: 6110 €

Nazwa projektu: 107/KARML

Opis

Nikt nie odchodzi bez pomocy

Nasz Ośrodek Zdrowia znajduje się w bardzo biednej wiosce. Większość jej mieszkańców to ludzie starsi i dzieci, których mamy wyemigrowały do miasta w poszukiwaniu łatwiejszego życia. Dzieci zostały pod opieką dziadków. Z powodu braku środków finansowych chore dzieci są często leczone przez szamanów i dopiero, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna przynoszą je do Ośrodka Zdrowia. Leczenie w takich przypadkach jest długie i kosztowne, ale nikt nie odchodzi bez pomocy. Staramy się uświadamiać tutejszą ludność jak ważne jest to, by w porę zdiagnozować i zacząć leczenie. Realia jednak są takie, że leki są za drogie w stosunku do możliwości finansowych tutejszych ludzi. Potrzebna jest pomoc finansowa na zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Koudandeng w Kamerunie.

Leki za półdarmo

Ubóstwo miejscowego społeczeństwa, które utrzymuje się jedynie z uprawy ziemi daje znać o sobie coraz bardziej. Nasz ośrodek zdrowia może dobrze funkcjonować i udzielać pomocy każdemu choremu, niezależnie od tego czy może on pokryć w całości koszty leczenia czy też nie. W tym celu potrzebujemy rocznie na zakup lekarstw, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych około 11000 euro. Zapłata uzyskiwana rocznie od chorych pokrywa około 50% poniesionych na ich leczenie wydatków. Znacznie mniej niż w poprzednich latach. Zwracam się z gorącą prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zakup leków.

Przychodzimy z pomocą biednym

Dzięki Waszemu wsparciu, Waszej wrażliwości i pomocy, której doświadczamy już od kilku lat, będziemy w stanie kontynuować naszą misję. Niesiemy pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Zwłaszcza dzieciom, które są najwrażliwsze i najmniej odporne na choroby. Chorzy mając świadomość, że pomoc będzie im zawsze udzielona w naszym ośrodku zdrowia, będą mieli większą mobilizację, aby na czas rozpocząć leczenie. W najbliższym czasie, przez jeden dzień w tygodniu chorzy będą konsultowani przez lekarza z FIDESCO. Tym samym zwiększy się więc liczba pacjentów w naszym ośrodku zdrowia, a przez to będzie większe zapotrzebowanie na leki. W większości przypadków chorzy nie będą w stanie pokryć w całości kosztów leków. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli zakupić leki i przyjść z pomocą biednym, którzy nie są w stanie zapłacić.

Bardzo proszę o pomoc,

Siostra  Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Kosztorys:

Lp opis ilość cena Kwota w miejscowej walucie
1 Ceftriaxon 1 g inj B/1 1.600 fl 350 FCFA 560.000 FCFA
2 Hemafer sirop 120 fl 2.600 FCFA 312.000 FCFA
3 Hemafer fol cp. 80 bts x 10 cp. 3.050 FCFA 244.000 FCFA
4 Tothema 120 bts x 20 amp 3.300 FCFA 396.000 FCFA
5 Hemafer inj 40 bts x 5 amp 10.800 FCFA 432.000 FCFA
6 Artemethere 80 mg 50 bts x 60 amp 7.500 FCFA 375.000 FCFA
7 Nystatine 500.000 Ul cp 50 bts x 100 cp 4.500 FCFA 225.000 FCFA
8 Clavamox 312,5 mg sirop 150 fl 1.800 FCFA 270.000 FCFA
9 Ampiciline 1 g inj B/50 40 bts 7.900 FCFA 316.000 FCFA
10 Venflony B/100 20 bts 12.000 FCFA 240.000 FCFA
11 Rękawiczki B/100 50 bts 6.500 FCFA 325.000 FCFA
PODSUMOWANIE     3.695.000 FCFA

Zwracam się więc z gorącą prośbą o pomoc!

Kwota projektu: 6110 €

Zbiórka zakończona. Zebrana kwota: 1670 €.

Numer projektu: 107/KARML

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Koudadeng w Kamerunie