DSCN1314

W dniach 20-21 września odbyło się XXXVIII Spotkanie Krajowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” we Wrocławiu, już po raz drugi w historii Ruchu w tym mieście (pierwszy raz miało miejsce w parafii św. Michała Archanioła pod koniec lat dziewięćdziesiątych). Tym razem spotkanie zgromadziło 47 członków z lokalnych wspólnot we Wrocławiu (18), w Raciborzu, Toruniu (po 4), Gdańsku (3), Bytomiu, Lublinie, Warszawie (po 2) i  w Czechach (1), rodziców adopcyjnych, sympatyków, przyjaciół oraz Duszpasterza Krajowego. Tematem przewodnim było braterstwo. Uczestnicy podczas konferencji o. Jana Jacka Stefanowa zapoznali się z tym, jak kształtowała się idea braterstwa w Starym i Nowym Testamencie. Najgłębszą relacją braterską okazuje się małżeństwo. Tekst Neh 5,1-13 posłużył do refleksji nad tym, jak wyglądają relacje w Ruchu “Maitri”. Miłość braterska wynika z doświadczenia miłości Boga, która uwarunkowana jest relacją wiary. Podczas dyskusji panelowej dzielili się, jak przeżywają braterstwo z potrzebującymi.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem wikariusza generalnego Archidiecezji Wrocławskiej bpa Andrzeja Siemieniewskiego.  Mszę św. celebrowali również o. Jan Jacek i ks. Aleksander Radecki. W kolejnych punktach programu uczestnicy dzielili się informacjami z życia wspólnot i IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, np. Ruch “Maitri” w Czechach od 18 lat prowadzi program “Adopcji Serca”, a od niedawna podjął finansowania budowy internatu dla studentów w Bangladeszu. Wspólnota raciborska gości wystawę z Gdańska. Torunianki wysyłają odzież do Domu Nadziei dla dzieci ulicy w Zambii; zorganizowały też sprzedaż pamiątek misyjnych i pisanek, z której dochód przeznaczyły na budowę szkoły w Masace w Ruandzie oraz na dożywianie w Togo i Ruandzie. Wspólnota lubelska gościła Ikonę Jezusa Chrystusa Króla Przyjaźni; zorganizowała 3 zbiórki w kościołach, z których dochód przeznaczyła na zakup aparatu do analizy krwi dla ośrodka zdrowia w Essengu w Kamerunie; pomagała wspólnocie bytomskiej przy zbiórce na rzecz szkoły w Talaku w Kamerunie; przeprowadziła 9 prelekcji.

Ponadto obecni na Spotkaniu Krajowym modlili się w intencji ruchu i w intencji pokoju, zastanawiali się, co uczynić, by „Adopcja Serca” przyniosła większe owoce w życiu dzieci i rodziców adopcyjnych. Osobiste dzielenie się pokazało, że motywacją do podjęcia “Adopcji Serca” była potrzeba serca, miłość do Pana Boga, poczucie niesprawiedliwości na świecie, a także osobiste świadectwo ks. Maurice’a Yayi Sarde Many, który jako byłe dziecko adopcyjne odwiedził Polskę. Trudności pomaga przezwyciężać wdzięczność Bogu, pokora i otwarcie na Ducha św. Do owoców “Adopcji Serca” uczestnicy zaliczyli lepszy poziom życia dziecka, nauka pokory i dzielenia się z innymi, lepsze wzajemne poznawanie się w ruchu. Wśród działań skutecznie promujących “Adopcję” widziano wystawę, współpracę z mediami, prelekcje oraz zachęcanie rodziny i znajomych. Po raz ostatni swoją posługę jako Duszpasterz Krajowy pełnił o. Jan Jacek, który jednak zapowiedział, że będzie wpadał na spotkania Ruchu „Maitri” jako weteran.

Przed i po zakończeniu spotkania wrocławiacy oprowadzali przyjezdnych maitrowców po Ostrowie Tumskim. Dodatkową atrakcją było miejsce spotkania – trzynastowieczny zamek piastowski, w którym obecnie mieści się dom zakonny Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Podczas zwiedzania mogliśmy zapoznać się z historią tego miejsca, zwiedzić podziemia i pokój, który zamieszkiwała św. Jadwiga Śląska.

Szczegółowy program przedstawiał się następująco:

Piątek, 19 września

 • 15:30: powitanie i zakwaterowanie pierwszych uczestników
 • 16:00: zwiedzanie Wrocławia
 • 20:00: kolacja (własny prowiant)
 • 20:30: wieczorne rozmowy

Sobota, 20 września

 • 9:00: śniadanie (własny prowiant)
 • 9:00: recepcja, rejestracja uczestników i zakwaterowanie
 • 12:00: otwarcie Spotkania, powitanie uczestników, modlitwy Ruchu
 • 12:30: konferencja Duszpasterza Krajowego o. Jana Jacka Stefanowa SVD
 • 13:30: obiad
 • 14:15: spacer po Ostrowie Tumskim
 • 15:00: koronka do Miłosierdzia Bożego
 • 15:15: świadectwa wspólnot, rodziców adopcyjnych, gości
 • 16:30: Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego
 • 18:00: film pt. “Mój Manhattan”
 • 18:15: dyskusja panelowa pt. “Braterstwo” (moderator: Marek Oktaba)
 • 20:15: kolacja
 • 21:00: Apel Jasnogórski
 • 21:15: II Ogólnopolski Test Wiedzy o Ruchu – “Początki Ruchu”
 • 22:00: Wieczorne rozmowy (w tym spotkanie Rady Ruchu)

Niedziela, 21 września

 • 7:30: Msza św. z homilią o. Jana Jacka
 • 8:30: śniadanie
 • 9:15: informacja ze spotkania Rady Ruchów Katolickich i dyskusja pt. “Adopcja Serca – apostolstwo czy program pomocy?”
 • 11:15: plany na kolejny rok
 • 12:00: Anioł Pański i modlitwy Ruchu
 • 12:15: plany na kolejny rok – ciąg dalszy
 • 13:00: obiad
 • 13:45: zakończenie z błogosławieństwem i wyjazd uczestników