personel dziekuje

Długo oczekiwany aparat do analizy krwi został zakupiony. Przyczyniły się do tego wpłaty na rachunek Ruchu “Maitri” oraz zbiórki w 4 kościołach lubelskich: św. Józefa, Niepokalanego Poczęcia NMP, bł. biskupa Władysława Gorala i Bazylice Ojców Dominikanów pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Można zatem powiedzieć, że jest to wspólne dzieło kilku tysięcy Polaków.

Pierwszymi pacjentami do badań byli Rosine i Christophe. 19-letnia Rosine jest głuchoniema i chora na AIDS. Christophe był gotowy sprzedać swoją plantację kawy, aby mogli się leczyć. Małżeństwo jest bardzo biedne i obecność aparatu w ośrodku zdrowia w Essengu pozwoliła im na przeprowadzenie badań i rozpoczęcie leczenia.

Ośrodek zdrowia w Essengu (wschodni Kamerun) od kilku lat jest odpowiedzialny w rejonie za leczenie chorych na AIDS i zapobieganie zakażeniu wirusem HIV dziecka przez matkę. W roku 2012 na 368 osob badanych było 77 osob seropozytywnych, w tym 34 kobiety ciężarne.

Kolejnym etapem jest ustalenie leczenia antywirusowego za pomocą badań CD4. Od stycznia 2013 r. – oprócz badania CD4, na które krew była do tej pory wysyłana do Jaunde przez szpital w Abong-Mbangu – wymaga się dodatkowych badań, jak poziomu transaminazy, kreatyniny i mocznika. Dotyczy to również kobiet ciężarnych. Niestety takie badania mogły być robione tylko w Jaunde, bo szpital w Abong-Mbangu nie posiada aparatu do biochemii. Cena tych badań wynosiła 10 000 FCFA (15 €), co zwiększało automatycznie koszty, które wynosiły 22 000 FCFA (33 €), co było zbyt drogie dla chorych. Obecnie te badania mogą być przeprowadzane na miejscu.

Ośrodek zdrowia prowadzony przez Siostry od Aniołów posiada laboratorium i wykwalifikowanego laboranta. Wielką pomocą dla chorych jest robienie badań na miejscu i wysyłanie wyników do Abong-Mbangu. Ośrodek posiada energię słoneczną, która pozwala na używanie aparatu do biochemii.  Zakup aparatu kosztował 7 620 €.

Ośrodek zdrowia w Essengu jest oddalony od szpitala w Abong-Mbangu o ponad 70 km drogi polnej, a w czasie pory deszczowej niekiedy nieprzejezdnej. Szpital rejonowy w Abong-Mbangu zlecił ośrodkowi dostarczenie leków dla chorych, przychodzących co miesiąc do ośrodka na kontrolę i po leki antywirusowe, które z kolei odbierane są w szpitalu. Do ośrodka wysyłani są chorzy na AIDS z rejonu Nguelemendouki oddalonej o 50 km, aby ułatwić im transport. Inaczej wielu z nich nie byłoby w stanie  regularnie się leczyć. Chorzy, którzy już są na leczeniu, też powinni mieć robiony bilans regularnie, a ci, którzy zaczynają leczenie, muszą najpierw mieć badania na kreatyninę, transaminazę i mocznik, jak również poziom hemoglobiny.

Robienie badan na miejscu ułatwia teraz chorym rozpoczęcie leczenia, bez którego choroba postępuje w bardzo szybkim tempie. Wśród chorych są również dzieci, u których bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Dziękujemy wszystkim, którzy mają swój udział w realizacji tego projektu pomocowego.