IMG_2710

Do Ruchu “Maitri” nadszedł list od o. Pawła Mazurka, proboszcza parafii w Lumimbie w Zambii, wraz ze zdjęciami ze szkoły średniej w tej miejscowości. Widać na nich uśmiechniętych uczniów trzymających w rękach nowe podręczniki. Ich zakup współfinansowała wrocławska wspólnota Ruchu “Maitri”, przekazując na ten cel 2635 zł.

Szkoła katolicka w Lumimbie powstała w 1957 r. z myślą o dzieciach, które nie mogły się uczyć w Lundazi, najbliższym mieście oddalonym o 120 km od misji. Na początku lat siedemdziesiątych rząd znacjonalizował wszystkie szkoły, w tym te należące do misji. W tym czasie większość infrastruktury została zdewastowana. W 1995 r. szkoła została przemieniona z podstawowej na średnią. W 2004 r. szkoła wróciła pod pieczę misji i obecnie jedna z sióstr pracujących na misji jest dyrektorką.

Jest to jedyna szkoła w dolinie rzeki Luangwa. Niektórzy z uczniów pochodzą z miejscowości oddalonych o 88 km, dlatego też 120 z nich mieszka w bardzo prostych internatach. Szkoła ma 5 klas od klasy VIII do XII, w których uczy się 300 uczniów, 97 dziewczyn i 207 chłopców. Większość uczniów pochodzi z bardzo biednych rodzin, które mają problemy, by płacić za czesne w wysokości 20 dolarów na semestr. W Zambii dolina Luangwa utożsamiana jest z biedą, głodem i czasami wręcz z zacofaniem. Jedynym źródłem utrzymania jest rolnictwo, a i to nie przychodzi łatwo. Część pól położona jest blisko rezerwatów przyrody, stąd też pola są niszczone przez dzikie zwierzęta (np. słonie). W czasie pory deszczowej większość tych terenów jest odcięta od świata przez wezbrane rzeki.

W szkole jest tylko 10 nauczycieli, np. w tym roku jest tylko jeden nauczyciel od przedmiotów ścisłych: fizyki, chemii i biologii. Wielu nauczycieli odmawia przydziału do Lumimby, gdyż brakuje tu cywilizacyjnych dóbr, jak elektryczność, bieżąca woda, zasięg komórkowy czy nawet wspomnianej wcześniej infrastruktury drogowej. Mimo tych wyzwań, rodzice i młodzież zaczęli doceniać wartość szkoły i edukacji dla ich osobistego dobra oraz rozwoju całej doliny. Niestety szkoła zmaga się z bieżącymi wydatkami i brakuje pieniędzy na odnowę biblioteki. Ostatnie książki do nauki przed realizacją obecnego projektu zostały zakupione parę lat temu i to w znikomej ilości. A bez dobrze wyposażonej biblioteki to marzenie o lepszej przyszłości jest trudne. Nowe podręczniki do różnych przedmiotów przyczynią się do polepszenia losu kilku pokoleń młodych Zambijczyków. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc dla uczniów!