Zeszyty dla uczniów szkoły podstawowej w Buraniro w Burundi

Projekt: Siostra Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
Misja: Buraniro, Burundi
Zbierana kwota: 560€

Nazwa projektu: 207/DUCHA

Opis

Plaga analfabetyzmu

Obecnie sytuacja w Burundi nie jest ciekawa, brakuje paliwa, można go dostać na czarnym rynku z ceną czterokrotnie wyższą, a więc wszystkie produkty bardzo podrożały, co pogłębiło panującą biedę. Jeśli rodzina nie ma na jedzenie, to nikt nie będzie kupował dziecku zeszytu do szkoły – takie są tutejsze realia. Zeszyty to dla takich rodzin towar luksusowy, zbytek.  Jednak dla naszych uczniów to podstawa edukacji. To w zeszytach uczą się pisać i liczyć. Wykorzystując nabytą wiedzę będą mieli szansę dźwignąć z biedy swoje rodziny. W Burundi analfabetyzm jest nadal ogromnym problemem. Prawie 1/3 dorosłych nie potrafi pisać i czytać. Brak tych podstawowych umiejętności odbija się niestety na jakości tutejszego życia. Osoby, które nie umieją przeczytać tego, co podpisują, są potem brutalnie wykorzystywane przez nieuczciwych pracodawców, częściej ulegają przemocy i manipulacji. Nie potrafią walczyć o swoje. Chcemy to zmienić, dlatego prosimy o wsparcie na zeszyty dla uczniów szkoły podstawowej w Buraniro.

Pogłębia się bieda

Z powodu pandemii w Burundi wybuchł kryzys gospodarczy, który trwa do dziś. Silnie da się odczuć zubożenie tutejszego społeczeństwa. W tych warunkach zeszyty pozostają marzeniem. Można je kupić na miejscu, ale są zbyt drogie w stosunku do cen innych towarów, bardziej potrzebnych do przeżycia. Dlatego prosimy o wsparcie finansowe w celu zakupu zeszytów dla uczniów naszej szkoły. To dar, który pomoże im w kształceniu i pozwoli nie przerywać nauki. W naszej szkole są nie tylko uczestnicy programu Adopcja Serca. Uczęszczają również dzieci, które nie otrzymują żadnej pomocy. Potrzebne są zeszyty do każdej klasy: 100, 60,48,24 kartkowe. W związku z wielokrotną podwyżką cen żywności i innych produktów, proszę o dodatkowe wsparcie dla dzieci z biednych rodzin, które borykają się z biedą i problemem głodu.

Kosztorys:

  1. Zeszyty 500.000 franków burundyjskich

Ufam, że moja prośba o pomoc zostanie pozytywnie przyjęta.

Siostra Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, misja Buraniro, Burundi

Kwota projektu: 560 €

Numer projektu: 207/DUCHA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zeszyty dla uczniów szkoły podstawowej w Buraniro w Burundi. O pomoc proszą Siostry Kanoniczki