Opłać internat dla niepełnosprawnych uczniów ze szkoły w Nyakinama w Rwandzie

Projekt: Siostra Agnieszka Czajkowska, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Misja: Nyakinama, Rwanda
Kwota projektu: 4.510 €

Nazwa projektu: 148/ANIOL

Opis

Skazani na cierpienie

Wiele afrykańskich dzieci żyje od najmłodszych lat w bardzo trudnych warunkach. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy do tego dochodzi np. niepełnosprawność. Dzięki programowi Adopcja Medyczna, 60 chorych dzieci ma możliwość lepszego rozwijania się, co wydaje dobre owoce. Wśród podopiecznych mamy głównie dzieci z kalectwem fizycznym, powstałym wskutek różnych problemów porodowych, dzieci z wrodzoną deformacją kończyn dolnych i górnych, po prażeniu mózgowym itd. Jest też grupa z zaburzeniami psychicznymi. Ich niedołężność jest tak wielka, że często są uzależnione od swoich opiekunów. W Rwandzie koszty leczenia specjalistycznego, operacje chirurgiczne, rehabilitacje są bardzo wysokie. Opieka nad nimi przynosi najlepsze rezultaty, gdy jest codzienna i dostępna. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest umieszczenie niepełnosprawnych dzieci w internacie przy naszej szkole. Niestety koszt czesnego przekracza nasze możliwości finansowe. Dlatego prosimy: opłać internat dla niepełnosprawnych uczniów z naszej szkoły!

Ekstremalne warunki bytowania

Poznając bliżej warunki życia rodzin naszych chorych zauważyliśmy, że większość z nich żyje w ekstremalnie ciężkich warunkach. Często brakuje im podstawowych środków do życia m.in. odpowiedniego wyżywienia, środków sanitarnych. Problem ten dotyczy głównie dzieci z upośledzeniem umysłowym. Wiele dzieci z kalectwem fizycznym pragnie uczęszczać do szkoły, zdobyć wiedzę, tak jak inne, zdrowe dzieci. Niestety z racji oddalenia od szkoły, nie mogą samodzielnie pokonać długiej drogi do klasy. Pomoc dorosłych członków rodziny nie zawsze jest możliwa. W ich przypadku również jest potrzebna szkoła z internatem. Niestety, opłaty za tego rodzaju szkołę są wysokie i rodziców nie stać na zapłacenie czesnego. Dlatego też w ich imieniu zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc w sfinansowaniu tymże dzieciom nauki. Opłać internat niepełnosprawnym dzieciom z Nyakinama!

Kosztorys:

Pomoc w opłaceniu szkoły z internatem za okres 10 miesięcy dla 14 podopiecznych – razem 4.510 euro

Podsumowanie w miejscowej walucie: 2 952634,70 franków CFA

Bardzo dziękujemy za przekazanie środków na ten cel!

Siostra Agnieszka Czajkowska, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama Rwanda

Kwota projektu: 4.510 €

Numer projektu: 148/ANIOL

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Opłać internat dla niepełnosprawnych uczniów ze szkoły w Nyakinama w Rwandzie