Klerycy z Doume: zakup zestawu liturgicznego dla 6 diakonów

Projekt:  s. Fabiana Leitgeber, Diecezja Doume Abong Mbang, Kamerun
Misja: Abong Mbang, Kamerun
Kwota projektu: 1380 €

Nazwa projektu: 10/JOZGA

Opis

Bertoua , Kamerun klerycy diecezji Doume - Abong Mbang

Pamiątka po Adopcji Serca

W sierpniu bieżącego roku sześciu kleryków z diecezji Doume – Abong Mbang otrzyma święcenia diakonatu. Po święceniach odbywają roczny staż w parafiach, a następnie uzyskają święcenia kapłańskie. Tym samym zakończy się ich udział w programie Adopcja Serca . Jako „pamiątkę” po tym programie i po rodzicach adopcyjnych, którzy przez 10 lat ich wspomagali diakoni otrzymają małe „walizki kapłańskie” z naczyniami i drobnym sprzętem liturgicznym potrzebnymi do odprawiania Mszy Św. w terenie.  Z prośbą o rozważenie możliwości zakupu zestawów liturgicznych dla diakonów zwrócił się do nas ks. bp. Jan Ozga.

Prezent z okazji święceń

Tego roku świecenia diakonatu otrzyma 6 kandydatów, którzy w roku 2022 mają przyjąć święcenia kapłańskie w diecezji Doume – Abong Mbang. Przez 10 lat byli oni wspomagani przez rodziców adopcyjnych z programu Adopcja Serca. Jako wyraz wdzięczności nowo wyświęceni kapłani odprawią Msze Św. za swoich duchowych opiekunów i dobroczyńców z Ruchu Maitri. Zostanie im przesłana imienna lista darczyńców. Jest to akcja jednorazowa dla tej grupy seminarzystów.

Lokalne tradycje

Jako kapłani tej diecezji, będą pracować w parafiach wioskowych lub w małych miejscowościach. A każda z nich ma wiele miejsc, kaplic dojazdowych. Ponadto tutaj często przy pogrzebach odprawia się Msze Św. przed domem zmarłego, gdzie potem odbywa się pochówek. Dlatego taka mała walizka ze wszystkimi parametrami liturgicznymi potrzebna będzie takiemu młodemu księdzu do sprawowania Mszy Św. w tych specyficznych warunkach. Skorzysta na tym programie nie tylko dany kapłan, ale i cała ludność. A nawet i zmarły, za którego będzie sprawowana Msza św. Przyszli księża gorąco proszą o zakup zestawu liturgicznego do podróży.

W imieniu ks. biskupa wniosek przysłała Siostra Fabiana Leitgeber SAC z sekretariat- Diecezja Doume – Abong Mbang, Kamerun

PS. Osoby, które zdecydują się na samodzielne sfinansowanie zestawu liturgicznego będą mogły dołączyć do niego list do nowo wyświęconego księdza. Otrzymają także imienne podziękowanie. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Adopcji Serca w Gdańsku adopcja@maitri.pl

Kosztorys:

Lp. opis ilość cena Kwota
1 Messo Yannick Tangui 230 €
2 Mamene Etoungou Narcisse Peguy 230 €
3 Herman Ntsilili 230 €
4 Mike Darel Atolonogo 230 €
5 Willy Dongue 230 €
6 Franc Ismael Woundi Moantouamb 230 €
PODSUMOWANIE     1380 €

Wniosek w imieniu biskupa Jana Ozgi zgłosiła s. Fabiana Leitgeber, Diecezja Doume Abong Mbang, Kamerun

Kwota projektu: 1380 € Koszt jednego zestawu ok. 1080 zł

Numer projektu: 10/JOZGA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Klerycy proszą o pomoc w zakupie zestawu podróżnego dla 6 diakonów z kameruńskiej diecezji Doume – Abong Mbang!