Wspólnota "Wiara i Swiatło" Jean Vanier z Aleppo

Parafia Św. Franciszka w Aleppo, spotkanie z niepełnosprawnymi ze wspólnoty “Wiara i Światło”

Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo organizowana przez Ruch “Maitri”

Projekt wsparcia dla 58 osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Ruchu Maitri rozpoczęło w lutym projekty pomocowe, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z syryjskiego Aleppo. Pierwsze środki zostały już przekazane na projekt pomocy dla 58 osób niepełnosprawnych ze wspólnoty ruchu “Wiara i Światło” założonego przez Jeana Vaniera  działającej przy parafii Świętego Franciszka w zachodniej części miasta. Rodziny tych osób będą otrzymywały zapomogę w wysokości 30€ miesięcznie.

Adopcja Serca dla niepełnosprawnych dzieci z Aleppo

Druga forma pomocy przeznaczona jest dla niepełnosprawnych mentalnie i ruchowo dzieci. W ramach programu Adopcja Serca – Adopcja Medyczna  będą one otrzymywały wsparcie w wysokości 26€ na miesiąc. W pierwszym okresie do programu zostanie przyjętych 32 podopiecznych.  Ofiarodawcy otrzymają ich fotografie oraz podstawowe informacje na temat warunków zżycia i sytuacji rodzinnej. Istnieje możliwość nawiązania kontaktu listownego z ich rodzinami. W obydwóch przypadkach środki te będą przeznaczane na rehabilitację, leczenie, zakup środków higieny osobistej, żywności i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb.

W zrujnowanym przez wojnę Aleppo w Syrii pracują dwie polskie siostry ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Jedną z nich jest s. Brygida Maniurka FMM, która organizuje tam wsparcie dla osób niepełnosprawnych dzięki środkom Ruchu Maitri:

„Trwa już szósty rok wojny w Syrii, w wyniku której najbardziej ucierpiało Aleppo – mówi s. Brygida. – Lokalni mieszkańcy żyją w niewyobrażalnej biedzie. Bezrobocie jest wysokie, a życie bardzo kosztowne. Sytuacja rodzin z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi jest jeszcze cięższa. Zmagają się, jak wszyscy tutaj, z podstawowym problemem: jak przetrwać? Jak zapewnić rodzinom podstawowe środki do życia: jedzenie, wodę, prąd, ogrzewanie, ubranie, naukę dla dzieci? Rodziny osób niepełnosprawnych muszą dodatkowo zapewnić im leczenie, pieluchomajtki, odpowiednie wyżywienie.

Nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich wydatków tych rodzin, chcemy więc choć trochę wesprzeć je finansowo. Przy parafii Św. Franciszka w zachodniej części Aleppo działa wspólnota, do której należy 58 rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Nimi chcemy się zająć w pierwszej kolejności „- dodaje s. Brygida.

Dzięki obietnicy wsparcia z naszej strony s. Brygida rozpoczęła cotygodniowe odwiedziny rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Da to rodzinom objętym pomocą większe poczucie bezpieczeństwa i nadziei, pozwoli też lepiej poznać ich problemy i potrzeby, aby pomoc była możliwie skuteczna. Osoby niepełnosprawne nawet przed wojną nie otrzymywały żadnej pomocy ze strony państwa, a cały ciężar organizacyjny i  finansowy opieki nad nimi spoczywał na ich rodzinach.

Ile pieniędzy potrzeba na rok?

Aby finansować projekt pomocy dla 58 osób niepełnosprawnych przez rok potrzebne jest 22 968 €. Na pomoc dla 28 podopiecznych w ramach programu Adopcji Serca rocznie konieczna jest kwota 8 763 €. Łącznie 31 704 €.   Prosimy o wsparcie dla tych projektów wszystkich ludzi dobrej woli. Jakkolwiek kwoty pomocy miesięcznej nie są zbyt wysokie z cała pewnością przyczynią się do polepszenia sytuacji naszych braci, dla których każdy gest solidarności jest niezwykle ważny. Pieniądze można przekazywać na rachunku bankowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Ruchu Maitri 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330 z dopiskiem “Aleppo”, a następnie będą one przekazane do Syrii.

Czym jest Adopcja Serca?

Adopcja Serca to forma pomocy na odległość adresowana do konkretnego znanego z nazwiska i mienia podopiecznego. Ofiarodawca obejmujący patronatem dziecko otrzymuje informacje na temat jego stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej oraz jego fotografię. Oprócz wsparcia materialnego może podjąć z podopiecznym korespondencję. Ruch “Maitri” prowadzi ten program od 1996 roku we współpracy z polskimi misjonarzami. W swych początkach program był pomysłem na ratunek i zapewnienie edukacji zagrożonym śmiercią głodową osieroconym dzieciom, po drastycznej w skutkach wojnie domowej w Rwandzie , w wyniku której w 1994 roku życie straciło niemal milion osób.

Na początku 2017 roku programem objętych było ok 3500 podopiecznych. W liczbie tej znalazło się również 75 studentów i kleryków oraz 58 dzieci niepełnosprawnych i 101 młodych ludzi uczących się zawodu. Uczestnicy programu pochodzą z następujących krajów: Rwanda, Kongo DR, Republika Konga, Burundi, Kamerun, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Sudan, Madagaskar, Uganda, Boliwia, Czad, Indie. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić deklarację na stronie internetowej, po opłaceniu składki za 3 miesiące podopieczny jest przypisywany do ofiarodawcy.

Stowarzyszenie Ruchu Maitri jest Organizacją Pożytku Publicznego i stanowi prawna reprezentację gdańskiego ośrodka Ruchu „Maitri”. Sprawozdanie z działalności gdańskiego ośrodka Ruchu “Maitri obrazuje podstawowe fakty na temat udzielanej pomocy w roku 2015.

W sprawie projektów pomocowych realizowanych w Aleppo informacji udzielają:

Wojciech Zięba tel. 508 37 6866 – Koordynator projektów pomocowych w Aleppo

Tadeusz Makulski tel. 508 044 484 – Koordynator programu Adopcja Serca Ruchu “Maitri”

Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo.

20161219_144522_resize 20161219_154719_resize 20161219_155155_resize 20161219_160307_resize