1% podatku dla głodujących dzieci Afryki

Trafi do polskich placówek misyjnych, które prowadzą ośrodki leczenia chorób głodowych i dożywiania, które dzięki naszemu wsparciu ratują ich zdrowie i życie. Wpisanie do PIT naszego numeru KRS 0000364214 spowoduje, że każda złotówka z 1% podatku zasili nasz Fundusz Dożywiania Głodujących Dzieci.Więcej informacji tutaj.

Można go też przeznaczyć na inne projekty pomocowe, realizowane przez Ruch Maitri w Afryce i na Bliskim Wschodzie.W takim przypadku w deklaracji podatkowej oprócz numeru KRS trzeba podać nazwę projektu. Więcej informacji o projektach udostępniamy tutaj.

Akcja 1% podatku dla ubogich dzieci w Afryce poprzez ruch MAITRI. Od 40 lat  misją Ruchu jest niesienie pomocy najbiedniejszym z biednych, przede wszystkim dzieciom żyjącym w ubóstwie w krajach Afryki. Każda ze Wspólnot i każdy z nas z osobna przykłada do tego swoją cegiełkę. W roku 2017 chcemy skorzystać z  nowy możliwości pozyskiwania funduszy na realizację naszych celów statutowych. Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI ( KRS KRS 0000364214)  jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Prosimy  o rozpowszechnianie tej informacji wśród rodziny i przyjaciół, a także wśród ofiarodawców Ruchu „Maitri”.

Informacje na ten temat znalazły się w najnowszej gazetce „My a Trzeci Świat”. Wydrukowaliśmy także stosowne pocztówki.  Uzyskane tą drogą środki, o ile darczyńca nie wskaże innego celu wypełniając PIT zostaną przeznaczone na akcję dożywiania głodujących dzieci w Afryce prowadzoną w szkołach, przedszkolach i misyjnych ośrodkach zdrowia. Zobaczcie jak pomagamy dzieciom w Afryce. Osobom gotowym do przyłączania się do tej akcji prześlemy  pocztówki, a zainteresowanym oferujemy banery do publikacji w mediach społecznościowych

1% podatku dla głodujących dzieci Afryki – banery.

k edit 1