Zakup zeszytów dla dzieci z biednych rodzin w Buraniro, Burundi

Projekt: Siostra Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
Misja: Buraniro, Burundi
Zbierana kwota: 560 €

Nazwa projektu: 224/DUCHA

Opis

Plaga analfabetyzmu

Obecnie sytuacja w Burundi nie jest ciekawa. Wszystkie produkty bardzo podrożały, co pogłębiło panującą biedę. Jeśli rodzina nie ma na jedzenie, to nikt nie będzie kupował dziecku zeszytu do szkoły. Takie są tutejsze realia. Zeszyty to dla takich rodzin towar luksusowy, zbytek.  Jednak dla naszych uczniów to podstawa edukacji. To w zeszytach uczą się pisać i liczyć. Wykorzystując nabytą wiedzę będą mieli szansę dźwignąć z biedy swoje rodziny. W Burundi analfabetyzm jest nadal ogromnym problemem. Prawie 1/3 dorosłych nie potrafi pisać i czytać. Brak tych podstawowych umiejętności odbija się niestety na jakości tutejszego życia. Osoby, które nie umieją przeczytać tego, co podpisują, są potem brutalnie wykorzystywane przez nieuczciwych pracodawców, częściej ulegają przemocy i manipulacji. Nie potrafią walczyć o swoje. Chcemy to zmienić, dlatego prosimy o wsparcie na zakup zeszytów dla uczniów szkoły podstawowej w Buraniro.

Pogłębia się bieda

W Burundi silnie da się odczuć zubożenie tutejszego społeczeństwa. W tych warunkach zeszyty dla wielu dzieci pozostają marzeniem. Można je kupić na miejscu, ale są zbyt drogie w stosunku do cen innych towarów, bardziej potrzebnych do przeżycia. Dlatego prosimy o wsparcie finansowe na zakup zeszytów dla uczniów naszej szkoły. To dar, który pomoże im w kształceniu i pozwoli nie przerywać nauki. W naszej szkole są nie tylko uczestnicy programu Adopcja Serca. Uczęszczają również dzieci, które nie otrzymują żadnej pomocy.

Potrzebne zeszyty

W związku z wielokrotną podwyżką cen żywności i innych produktów, proszę o dodatkowe wsparcie dla dzieci z biednych rodzin, które borykają się z biedą i problemem głodu. Niezbędne są zeszyty do każdej klasy: 100, 60, 48, 24 kartkowe. Zależnie od klasy, koszt zeszytów na jedno dziecko to nawet 60 000 fbu. To dla porównania aż półtora miesiąca pracy stróża nocnego. Wiele rodzin żyje na granicy nędzy i nie będzie mogło posłać swoich dzieci do szkoły od nowego roku. W związku z wielokrotną podwyżką cen żywności i innych produktów, proszę o dodatkowe wsparcie dla dzieci z biednych rodzin, które borykają się z biedą i problemem głodu.

Kosztorys:

  1. Zeszyty dla dzieci na rok szkolny – 2 000 000 franków burundyjskich

Podsumowanie w miejscowej walucie: 2 000 000 franków burundyjskich

Siostra Ezechiela Pyszka, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, misja Buraniro, Burundi

Kwota projektu: 560 €

Numer projektu: 224/DUCHA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Zakup zeszytów dla dzieci z biednych rodzin w Buraniro, Burundi