Odwołany projekt Budowa przedszkola dla 450 dzieci w misji Bertoua w Kamerunie

Projekt: Tomasza Sadowska, Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Misja: Bertoua, Kamerun
Zbierana kwota: 95.780 €

Nazwa projektu: 111/PASJO

Opis

Przez obostrzenia nie mogą chodzić do szkoły!

Od kilku lat pobliskie przedszkola i szkoły podstawowe były bardzo przeludnione. Ponad 100 dzieci w klasie. Teraz, kiedy pandemia nawet w Afryce narzuca wymagania, w klasie nie może być więcej niż 50 dzieci. Dlatego uczniowie uczęszczają po pół dnia przez 3 dni, a pozostałe dzieci, a szczególnie przedszkolaki pozostają w domach. W tej sytuacji budowa przedszkola stała się wielką koniecznością. Mieszkamy w centrum bardzo zaludnionej dzielnicy.  Rodzice dzieci prowadzonego przez nas przedszkola św. Kisito proszą o otwarcie w Bertoua-Enia podobnego przedszkola, by mieli bliżej. Bardzo pozytywnie jest oceniana praca naszych sióstr z dziećmi.

Budowa przedszkola da pomoc ubogim

Budowa przedszkola jest przewidziana w Bertoua-Enia z inicjatywy Sióstr Pasjonistek, na terenie już ogrodzonym. Teren jest oczyszczony, przygotowany pod budowę. Ekipa budowlana, którą znam, jest gotowa do podjęcia pracy. Z projektu skorzysta przynajmniej 300 rodzin, to daje przynajmniej 2000 osób; które będą z nami w kontakcie. Do tego dochodzi personel pedagogiczny i inni pracownicy na wezwanie. Ogólnie 2500 osób. Budowa zajmie około 3 miesięcy. Nowe przedszkole z sekcją francuską, angielską i dwujęzyczną jest bardzo poszukiwane w mieście i  zaspokoi oczekiwania i ustawiczne prośby wielu rodziców. Przynajmniej 450 dzieci w wieku przedszkolnym będzie objętych poprawnym nauczaniem, z zachowaniem zasad higieny związanych z pandemią. To m.in. częste mycie rąk, korzystanie z toalet z wodą oraz klasy liczące nie więcej niż 50 dzieci.

Przyjmiemy dzieci odrzucone

Dlatego dzieci, które były odrzucone z racji na brak miejsca, będą mogły się uczyć już od września tego roku, a nie wałęsać się po mieście, pozostawione samym sobie. Uczęszczając do nowej, czystej szkoły, gdzie będzie urządzony plac zabaw, zajęcia sportowe, dzieci będą bardziej chętne do nauki i zabawy. Nauczaniem chcemy objąć również sieroty, półsieroty i dzieci z najbiedniejszych rodzin. Poszerzymy program Adopcja Serca. Regularne spotkania z rodzicami i rodzinami dzieci wpłyną na na ich rozwój integralny i na pokojowe podejście do życia, pomoże rodzinom w trudnej i odpowiedzialnej pracy wychowania dzieci. Liczymy bardzo na otwarte serca ofiarodawców i obejmujemy Was naszą modlitwą.

 

Siostra Tomasza Sadowska, Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

 KOSZTORYS

LP OPIS Kwota (w miejscowej walucie CFA)
1  Przygotowanie terenu, narzędzia, magazyn 700.000 franków CFA
2  Budowa fundamentów 8.892.698 franków CFA
3  Budowa parteru 5.191.904 franków CFA
4 Zalanie sufitów pod budowę piętra 20.046.402 franków CFA
5 Budowa schodów 1.180.560 franków CFA
6 Budowa ścian piętra 5.152.453 franków CFA
7 Budowa dachu 11.412.260 franków CFA
8 Zalanie posadzki na parterze 1.457.800 franków CFA
9 Szambo 2.000.000 franków CFA
  podsumowanie 56.034.077 franków CFA

 

Kwota: 95.780 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 56.034.077 franków CFA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Budowa przedszkola dla 450 dzieci w misji Bertoua w Kamerunie