Pomoc dla uczniów z ogarniętej wojną Republiki Środkowoafrykańskiej

Projekt: Izabela Cywa, Inicjatywa na rzecz Demokracji oraz Zrównoważonego Rozwoju
Misja: Nana Mambere, Republika Środkowoafrykańska
Zbierana kwota: 13.570 €

Nazwa projektu: 01/IDROZ

Opis

Dorastają na wojnie

Działania rebelianckich grup zbrojnych na terenie Republiki Środkowoafrykańskiej wpływają negatywnie na edukację dzieci i młodzieży. Ostatnie zamieszki, które trwały od listopada 2020 r. spowodowały ponowne zamknięcie szkół, a także utratę dobytku życia tysięcy osób. Ludzie uciekali do buszu bądź chronili się przy parafiach. Co gorsza również i nauczyciele byli zmuszeni wrócić do stolicy aby chronić się tam przed rebeliantami. Potrzebna jest pomoc dla uczniów.

Dzieci-żołnierze

Od stycznia 2021 r. rząd RCA wraz z organizacją militarną MINUSCA zepchnął rebeliantów na granicę z Kongiem i z Kamerunem, co spowodowało, że część szkół zostało otwartych na nowo. Zarówno rząd jak i misje religijne nawołują do pomocy w powrocie dzieci do szkół, ze względu na bardzo niepokojące zjawisko uczestnictwa dzieci w różnych rebelianckich grupach zbrojnych, w bandyckich organizacjach (tzw. dzieci-żołnierze). Jednak często rodzice, którzy stracili cały swój dobytek, nie chcą puszczać swoich dzieci do szkół z wielu powodów – ze względu na strach przed rebeliantami, brak pieniędzy lub chcą aby dzieci pomogły im odbudować domy.

Potrzebna pomoc dla 500 uczniów

Projekt ma na celu wesprzeć ekonomicznie rodziców aby puścili dzieci do szkół. Chodzi o zakup potrzebnych materiałów i opłata za szkołę. Projekt będzie składał się z kilku elementów. To przede wszystkim wznowienie i wzmocnienie zajęć w szkołach w prefekturze Nana-Mambere, poprzez uświadamianie rodziców na temat ważności edukacji oraz wsparcie materialne dzieci w materiały edukacyjne, ubranie, rodzaju szkoły. W projekcie weźmie udział 500 uczniów. Projekt będzie prowadzony w prefekturze Nana-Mambere, która najbardziej ucierpiała w ostatnich zamieszkach. Animatorzy w wioskach, które należą terytorialnie do danej szkoły będą przeprowadzać rozmowy z mieszkańcami na temat ważności edukacji dzieci. W dyskusjach będą brali udział również nauczyciele. Następnie dzieci zapisane do danej szkoły otrzymają wyprawki a dyrektor szkoły otrzyma czesne za dzieci zapisane do projektu.

Permanentny konflikt

Republika Środkowoafrykańska jest w trakcie permanentnego konfliktu od 2013 r. Konsekwencją dla populacji jest życie w ciągłym strachu. Częste zamykanie szkół, głód całych rodzin, utrudniony dostęp do opieki medycznej i podstawowych produktów żywieniowych i gospodarczych. Państwo plasuje się na 188 miejscu ze 189 krajów w rankingu wskaźnika rozwoju społecznego. Wszystkie te czynniki wspólnie powodują, że coraz więcej dzieci bierze udział w konfliktach wewnętrznych. Brak edukacji i perspektyw na przyszłość sprzyja wzrostowi przemocy, wykorzystywań seksualnych, morderstw na tle etnicznym i bardzo groźnego zjawiska „dzieci-żołnierzy”.

500 dzieci które mają być objęte projektem będą stanowić kolejny krok w stronę stabilizacji całego państwa. To z braku edukacji ciągle zaostrzają się konflikty w RCA. Często nadal są one tłumaczone czarami i zabobonami. Bardzo ważne jest miejsce projektu. Cała prefektura Nana -Mambere bardzo ucierpiała ze względu na ataki rebeliantów. W szczególności miejscowości leżące wzdłuż drogi: Bouar-Boali-Bossembele i Yaloke stały się miejscem walk między wojskami rządowymi a rebeliantami. To tamte rodziny i społeczności najbardziej ucierpiały w konflikcie. Dlatego tak ważny jest powrót tych dzieci do szkół!

Kosztorys:

Nr OPIS Liczba jednostek Koszt za jednostkę           (waluta lokalna) Kwota                   (waluta lokalna)
 

01

 

zeszyty, długopisy, kreda

 

500

 

5.000 CFA

 

2.500.000 CFA

 

02

 

plecak

500 5.000 CFA  

2.500.000 CFA

3  

książki

500 1.000 CFA  

500.000 CFA

4 Czesne za szkołę 500 5.000 CFA 2.500.000 CFA
 

Podsumowanie (waluta lokalna)

 

 

 

8.000.000 CFA

 

Serdecznie proszę o wsparcie tego projektu.

Izabela Cywa, Inicjatywa na rzecz Demokracji oraz Zrównoważonego Rozwoju

Kwota: 13.570 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 8.000.000 franków CFA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomoc dla uczniów z ogarniętej wojną Republiki Środkowoafrykańskiej