Żywność i pomoc dla najbiedniejszych dzieci z osady Kulekhani, Nepal

Projekt:  Aleksandra Kurnicka, Karunika Tuition Center
Miejsce: Kathmandu, Nepal
Kwota projektu: 3800€

Nazwa projektu: 15/KARTC

Opis

Dzieciństwo bez butów, ubrań i jedzenia

W 2020 roku została przyjęta do programu Adopcja Serca 57 osobowa grupa dzieci. Mieszkają w bardzo oddalonej od jakiejkolwiek cywilizacji osady Kulekhani. Dzieci tam żyją w ekstremalnej biedzie. Nie mają ubrań, butów, jedzenia. Po pandemii panuje głód. Pomoc dla najbiedniejszych dzieci jest bardzo potrzebna, szczególnie w okresie zimowym. Często się zdarza, że dzieci nie mają ani jednego ciepłego posiłku w domu. Dzięki możliwości zjedzenia ciepłego posiłku, dzieci będą wysyłane regularnie do szkoły. Na chwile obecną często muszą pracować, pomagać rodzinie, aby mogła przeżyć dzień. Pomoc żywnościowa pozwoli im uniknąć głodu, a co za tym idzie mieć energię do rozwoju i nauki. Zmniejszy się też poziom zachorowań. Pozwoli małym organizmom prawidłowo się rozwijać się. Dając regularny posiłek dzieciom nie tylko przyczyniamy się do pełnej frekwencji w szkole, ale i rozwiązania problemu niedożywienia, a także wzrostu efektywności w edukacji, oraz zdrowia dzieci.

Posiłki z kuchni polowej

Miejsce prowadzenia akcji to szkoła podstawowa w osadzie Kulekhani w Nepalu. Pomoc trafi do 57 dzieci w okresie zimowym. Sposób organizacji pomocy to darmowe posiłki rozdawane w jadalni. Dla realizacji projektu mamy salę z przeznaczeniem na gotowanie posiłków i jedzenie. Gotujemy posiłki rano. Wydawane ok godz. 13:00. Na miejscu jest kucharz. Aplikujemy o zakupienie podstawowego sprzętu kuchennego i zorganizowanie kuchni polowej. Okres trwania akcji to pierwsza połowa 2021 roku. Pomoc dla najbiedniejszych dzieci w Kulekhani wydatnie przysłuży się ich edukacji.

Mróz i głód

W okresie zimowym dzieci zamarzają na kość w nieogrzewanych pomieszczeniach. Ciepły posiłek pozwoli utrzymać dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej. Nie będą głodować, będą wysyłane do szkoły. Nasza pomoc tym dzieciom jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Ile przyniesie pożytku trudno wyrazić słowami. W dobie pandemii jest na miarę przywrócenia życia dzieciom i ich rodzinom. Z tego programu skorzystają małe dzieci w wieku przedszkolnym i w klasach od 1 do 6, w wieku do 9 lat. Łącznie będziemy żywić 57 dzieci przez okres zimowy. apelujemy o pomoc dla najbiedniejszych.

KOSZTORYS

Koszt jednego ciepłego pełnowartościowego posiłku (ryż, soczewica, warzywa), który będzie podawany w okresie luty – maj 2021r. (6 dni w tygodniu), dla dzieci z przedszkola oraz z klas szkolnych od 1-6, wynosi (do 9 lat):

80 NPR (waluta miejscowa) x 57 dzieci x 106 dni = 483.360 rupii nepalskich NPR 

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Kurnicka, Karunika Tuition Center

Wnioskowana kwota : 3800 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Żywność i pomoc dla najbiedniejszych dzieci ze wsi Kulekhani, Nepal