Przygotowanie pola i siew w DR Kongo – dożywianie głodnych dzieci

Projekt: Therese Manyingu, Parafia św. Andrzeja Kima
Misja: Lubumbashi, DR Kongo
Kwota projektu: 15060 €

Nazwa projektu: 16/PARAK

Opis

Głód mimo dobrej ziemi

Ludność żyjąca wokół miasta Dilolo w DR Kongo utrzymuje się głównie z rolnictwa i pasterstwa. Podstawowe narzędzia, które ma w zasięgu ręki to motyka, topór i maczeta. Niestety wykonane są ze stali o niskiej wytrzymałości i wykonywane prace rolne są słabej jakości. W rezultacie plon nie zaspokaja potrzeb ludności i gospodarstw domowych. Wśród mieszkańców regionu panuje głód i poważne niedożywienie. Ludność wiejska pozostaje w izolacji, wszystko jest regulowane przez nawyki i zwyczaje, a kobiety i dzieci są marginalizowane. Na głód najbardziej narażone są właśnie kobiety i dzieci. Powszechnie brakuje żywności, podczas gdy na tym terytorium znajdują się niewykorzystane grunty orne z gigantycznymi strumieniami. Potrzebne jest profesjonalne przygotowanie pola i siew, a później zbiory. Plony zostaną przekazane niedożywionym dzieciom.

Plony dla niedożywionych

Prowincja Lualaba, gdzie leży miasto Dilolo oraz miasto Kasaji i okolice, to jeden z obszarów, gdzie panuje poważne niedożywienie. Głód występuje wśród niemowląt, kobiet karmiących piersią i dzieci w wieku szkolnym, a nawet wśród niektórych dorosłych. Aby poprawić sytuację ludności fundacja LADY OF RELIEF postanowiła wdrożyć na tych terenach projekt rolny. Dla nakarmienia 40 niedożywionych dzieci potrzeba 7,2 tony soi rocznie (500 g na dzień). Aby wyprodukować taką ilość, należy uprawiać 5 hektarów, ponieważ z 1 ha można wyprodukować od 1,5 tony do 2,4 tony.

Planowane prace

Prosimy o wsparcie tej inicjatywy. W ramach projektu przeprowadzone zostanie przygotowanie pola i siew oraz

  • Wyznaczanie gruntów – 5 ha pod uprawę soi
  • Skup nasion
  • Rekultywacja gruntów
  • Uprawa pól: koszenie, orka, siew, pielęgnacja, zbiór
  • Transport, magazynowanie, dystrybucja i sprzedaż.

Szacowana produkcja :
Roczna produkcja w latach 2023-2024 – 12 000 kg :
– 7 200 kg żywność dla dzieci
– 600 kg produkcja do dystrybucji wśród rodzin na własne uprawy
– 2 700 kg na przyszłoroczne nasiona
– 1 500 kg na sprzedaż

Pełnowartościowa żywność dla najuboższych

Dzięki pieniądzom ze sprzedaży fundacja będzie miała wystarczające środki, aby zapłacić za nasiona na dodatkowy 1 hektar i pokryć nieprzewidziane wydatki. Projekt zwiększy również liczbę produkowanego zboża w kolejnym roku. Sama soja nie wystarczy do dobrego odżywiania dzieci, dlatego fundacja przekazuje dodatkowy hektar pod uprawę kukurydzy i ananasów, które później posłużą w celu wyciskania soku dla dzieci i spożywania owoców. Kasaji ma dobrą ziemię pod uprawę ananasów i kukurydzy. Za pieniądze ze sprzedaży fundacja kupi również inną dodatkową żywność (gąsienice, ryby) i opłaci rachunki za opiekę nad chorymi dziećmi. Czas trwania projektu: Od 20 listopada 2023 r. do 20 listopada 2024 r.

 Kosztorys:

Therese Manyingu, dyrektorka sierocińca AFEOA, parafia św. Andrzeja Kima,Lubumbashi, DR Kongo

Dziękuję za całą waszą współpracę, która bez miłości i poświęcenia nie mogłaby się spełnić.

Z całego serca dziękujemy ofiarodawcom. Liczymy na Wasze wsparcie i tym razem.

Kwota: 15 060 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 36 665 820 FC

Numer projektu: 16/PARAK

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Przygotowanie pola i siew w DR Kongo – dożywianie głodnych dzieci