Centrum Kształcenia Zawodowego św. Wincentego Pallottiego w Masaka, Rwanda

Projekt: s. Cecile Bimenyimana, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Misja: Masaka, Rwanda
Zbierana kwota: 79.000 €

Nazwa projektu: 386/PALLS

Opis

Stowarzyszenia Ruchu MAITRI dzięki wsparciu uzyskanemu od Fundacji Amani zrealizowało projekt o nazwie “Centrum Kształcenia Zawodowego św. Wincentego Pallottiego w Masaka, Rwanda”. Budżet projektu wyniósł 79 000 EUR. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2023 roku. Okres finansowania pierwszej edycji projektu wyniósł 6 miesięcy, w czasie których ze szkoleń skorzystało 180 młodych ludzi.

Centrum zostało założone przez Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w stolicy Rwandy – Kigali, w dzielnicy Masaka. Projekt zakładał stworzenie systemu sześciomiesięcznych szkoleń zawodowych w zakresie stolarstwa, spawania, krawiectwa, zaplatania włosów, strzyżenia włosów i mechaniki samochodowej. Pierwszy okres działalności Centrum objął wsparciem 30 uczniów z każdego zawodu, czyli w sumie 180 młodych ludzi. Przez  kolejnych 5 lat w ramach dzięki projektowi szansę na naukę zawodu dostanie 2100 osób.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków w miejscu pracy oraz aby umożliwić dostęp formalno-prawny do pomocy ze strony władz państwowych i banków, podopieczni Centrum są zachęcani do zakładania spółdzielni pracowniczych. W związku z tym powstały 3 spółdzielnie pilotażowe z pierwszymi podopiecznymi, a 25 kolejnych zostanie utworzonych w ciągu 5 lat. Dodatkowo spółdzielnie te w założeniu maja zapewnić zatrudnienie dla ponad 1000 osób niebędących ich członkami.

W ten sposób projekt wyśle 2100 przeszkolonych młodych ludzi na rynek pracy w ciągu 5 lat i pozwoli na utworzenie 1000 dodatkowych miejsc pracy, zapewniając jednocześnie dochód beneficjentom pośrednim, takim jak sprzedawcy produktów wykorzystywanych w różnych warsztatach, pracownicy zaangażowani w utworzone spółdzielnie itp.

Dodatkowym elementem działalności Centrum jest współpraca z Fundacją Marka Kamińskiego i realizacja programu Life Plan Academy wśród podopiecznych. Program ten ma na celu podnoszenie świadomości młodych ludzi oraz rozwijanie ich umiejętności wyznaczania i osiągania celów życiowych.

W dłuższej perspektywie Centrum będzie wspierane finansowo poprzez składki rodziców (czesne) oraz działania generujące dochód. Fundusze przyznane w ramach projektu zostaną wykorzystane w następujących obszarach:

  • Materiały i sprzęt:
  • Wyposażenie pomieszczeń dyrekcji, księgowości, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych.
  • Narzędzia i sprzęt do warsztatów.
  • Materiały eksploatacyjne do warsztatów.
  • Wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy dla personelu administracyjnego i nauczycieli i trenerów prowadzących warsztaty.
  • Wdrożenie szkolenia Life Plan Academy.
  • Administracja projektu i wizyta monitorująca.

Centrum Kształcenia Zawodowego św. Wincentego Pallottiego w Masaka, Rwanda