Potrzebne są przybory szkolne i mundurki dla dzieci z rodzin osób niewidomych

Projekt:  s. Eliza Michalak, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Misja: Ngaoundaye, Republika Środkowoafrykańska
Kwota projektu: 2100€

Nazwa projektu: 10/SMADP

Opis

Wojna nie pozwala im się uczyć

Ostatnie dwa lata nauki szkolnej w Republice Środkowo Afrykańskiej to czas bardzo trudny dla afrykańskich dzieci. W poprzednim roku nie mogły kontynuować nauki szkolnej z powodu pandemii koronawirusa. Z kolei w zakończonym już roku szkolnym toczyły się ciągle powracające działania wojenne. Nasz teren nieustannie jest atakowany przez grupy rebeliantów. Zanim wszystko się unormuje mija kilkanaście tygodni. Później dzieci na chwilę wracają do szkoły do czasu kolejnego napadu rebeliantów. Obecnie z końcem maja mamy ochronę sił militarnych naszego kraju wspartą wojskami ONZ. To pozwoliło na przeprowadzenie w czerwcu egzaminów końcowych i zamknięcie roku szkolnego. Mamy  nadzieję, że od września 2021 nowy rok szkolny rozpocznie się normalnie. Dlatego prosimy o wsparcie finansowe, za które zakupimy przybory szkolne dla naszych uczniów z rodzin osób niewidomych.

Pomoc dla najzdolniejszych

Chcemy prosić o pomoc w zapisie do szkoły 150 dzieci osób niewidomych z Ngaoundaye, z których 20 najzdolniejszych zostanie zapisanych do szkoły niepublicznej prowadzonej bezpośrednio przez placówkę. Czesne w tej szkole jest dużo wyższe, jednak poziom nauczania też jest dużo wyższy. Chcemy również zapisanym dzieciom zapewnić przybory szkolne oraz szkolne uniformy. Mundurki są obowiązkowe w szkole katolickiej. Dla pozostałych dzieci chcemy również zakupić ubranka szkolne. Dla dziewczynek będą to sukienki, a dla chłopców spodenki i koszulki. Często zakupiony przez misję mundurek szkolny służy za jedyne ubranie w trakcie roku. Znoszone ubranie z zeszłego roku jest pełne dziur i przetarć.

Ulewy zniszczyły budynki

W minionym roku szkolnym każda szkoła wioskowa z powodu ulewnych deszczów w czasie pory deszczowej poniosła straty. Jeśli budynki nie zawaliły się doszczętnie to zostały bardzo zniszczone. Przeważnie zapadły się słomiane dachy szkół. Z tego powodu dyrektorzy szkół podnieśli czesne, by móc opłacić remont szkoły lub jej odbudowę. Kształcenie dzieci osób niewidomych jest dla nich ogromną szansą na poprawę ich życia. Pomoc tym dzieciom w zapisaniu ich do szkoły jest konieczna. Bez niej nie mają żadnych szans na pójcie do szkoły, pozostaną analfabetami. Przybory szkolne i mundurki są bardzo potrzebne naszym uczniom. Prosimy o pomoc.

Kosztorys

LP OPIS Jedn. miary Cena w miejscowej walucie Kwota w miejscowej walucie
1 Zapis beneficjentów do szkół podstawowych 130 osób 3.000 CFA 390.000 CFA
2 Zapis beneficjentów do szkoły katolickiej 20 osób 11.000 CFA 220.000 CFA
3 Mundurek szkolny 150 osób 3.000 CFA 450.000 CFA
4 Zeszyty szkolne 4 kartony 45.000 CFA 180.000 CFA
P O D S U M O W A N I E 1.240.000 CFA

Osoba odpowiedzialna za projekt: s. Eliza Michalak, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Wnioskowana kwota : 2100 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Przybory szkolne i mundurki dla dzieci z rodzin osób niewidomych w Ngaoundaye, Republika Środkowoafrykańska