Święta Bożego Narodzenia i pielgrzymka dla 400 dzieci z Abong-Mbang

Projekt:  s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Misja: Abong-Mbang, Kamerun
Kwota projektu: 3330 €

Nazwa projektu: 150/CHRYS

Opis

Uchylmy im rąbek nieba

Po kilkuletnim doświadczeniu organizowania święta Bożego Narodzenia czy też pielgrzymek diecezjalnych oraz Dnia Młodości 11 lutego ośmielam się zwrócić ponownie z prośbą o dofinansowanie. Cel tejże prośby jest ciągle ten sam. Stwierdzam jedno, ze dzięki Waszemu wsparciu uchylamy dzieciom rąbek nieba. Dla afrykańskich dzieci Święto to nabiera wartości tylko i wyłącznie dzięki pomocy ludzi wielkich serc. Tutaj brakuje tradycji i wynikającej z niej  radości przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Nie w każdym domu spożywa się uroczysty, świąteczny posiłek. Czasem dzień świąteczny nie różni się od tego najbardziej zwykłego w ciągu roku. A może i wypada nawet gorzej, bo rodzice są często nieobecni. W Kamerunie coraz częściej spotyka się mnóstwo zabawek, błyskotek, ale są one dostępne tylko dla niektórych, dla najbogatszych. Wiele dzieci patrzy z zazdrością na zabawki innych.

Uśmiech dzieci najlepszą nagrodą

Co roku dzięki Waszemu wsparciu, cała nasza szkoła i dzieci z parafii korzystają z radości loterii fantowej oraz uroczystego posiłku z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Każde dziecko otrzymuje wtedy jakąś zabawkę, skarpetki oraz słodycze. Dzieci uczestniczą w diecezjalnej pielgrzymce do sanktuarium w Ngelemendouka. Wasza pomoc przy organizacji Dnia Młodości 11 lutego pozwoliła nam zdobyć już pięciokrotnie 1 miejsce w mieście. Była również powodem uśmiechu na wielu twarzach dziecięcych i okazją doświadczenia miłości Bożej.

Ofiaruj dzieciom radość i miłość

Tutaj rodzice nie zawsze myślą o radości dzieci, ale bardziej o zaspokojeniu swoich potrzeb. W dniu święta wiele dzieci chodzi bezczynnie po ulicach,  wiele z zazdrością patrzy jak zabawki dostają inne dzieci. W tym czasie rodzice zajęci są sobą. Z dziećmi naszej parafii po Mszy Św. idziemy  z kolędowaniem po osiedlu, niesiemy lalkę – Dzieciątko Jezus- i życzymy mieszkańcom błogosławieństwa Bożego. W okresie miedzy Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem wyjeżdżamy z dziećmi na pielgrzymkę diecezjalną dzieci. Gdyby nie pomoc otrzymana od Was prawdopodobnie nie byłoby takiego wyjazdu. Wasza pomoc może ofiarować radość i miłość dzieciom.

Kosztorys:

1  

BOŻE NARODZENIE (300 dzieci ze szkoły podstawowej i 100 przedszkolaków) x 2000/ osobę

400 DZIECI  2000 FCFA 800 000
2  

PIELGRZYMKA  7500/ OSOBĘ

  50 DZIECI 7 500 FCFA 375 000
3  

DZIEN MŁODOŚCI 2000/ osobę

 400 DZIECI 2000 FCFA 800 000
PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie)  

 

1 975 000

Osoba odpowiedzialna za projekt: s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

Wnioskowana kwota : 3330 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Święta Bożego Narodzenia i pielgrzymka dla 400 dzieci z Abong-Mbang w Kamerunie