Przygotowanie pola pod uprawę, zasiew i zbiór plonów dla sierocińca AFEOA

Projekt: Therese Manyingu, Parafia św. Andrzeja Kima
Misja: Lubumbashi, DR Kongo
Kwota projektu: 4530 €

Nazwa projektu: 07/PARAK

Opis

Własny zasiew i zbiór plonów

Pandemia koronawirusa uczyniła życie sierot trudniejszym niż kiedykolwiek. Zdarza się, że dobroczyńcy, lokalni jaki i międzynarodowi, odchodzą z dnia na dzień. Mamy coraz większe trudności żywnościowe. Doświadczenie to jest okazją do refleksji, dzięki której narodził się pomysł na realizację projektu rolniczego. Projekt obejmuje przygotowanie pola pod uprawę, zasiew i zbiór plonów dla sierocińca. Dysponujemy 5 hektarami terenu otrzymanego w darze od parafii św. Andrzeja Kima.

Pomoc obliczona na rok

W Republice Demokratycznej Kongo, dokładniej w Katanga, okres rolniczy składa się z czterech etapów

  1. lipiec-sierpień – przygotowanie terenu (usuwanie pniaków i korzeni)
  2. październik-listopad – siew i pielenie
  3. listopad-kwiecień – ciąg dalszy pielenia, po którym następują majowe zbiory

Jest to projekt roczny, obejmujący okres od czerwca 2021 do czerwca 2022. Beneficjentami projektu będzie około 36 sierot. Na przedsięwzięciu skorzysta również ponad 200 biednych rodzin, które reprezentować będą w większości kobiety z wioski Mpanga Mamona.

Koniec uzależnienia od darów

Ponadto każdego roku będziemy dysponować zapasem ponad 50 worków kukurydzy, oraz innych zbiorów takich jak fasola, przeznaczonych na konsumpcję. Jeśli wydajność będzie lepsza, pozwoli nam to na sprzedaż pewnej części zbiorów, a uzyskane pieniądze pozwolą zaspokoić pozostałe potrzeby żywnościowe, takie jak ryby, mięso, olej i inne. Projekt zapewni znaczny wkład żywnościowy dla populacji wioski Mpanga Mamona. Od tej pory sierociniec nie będzie już uzależniony wyłącznie od dobroczyńców w kwestii żywności. Wprowadzimy także pojęcie samoopieki (usamodzielnienia się), które pomoże lokalnej populacji w zaopatrzeniu się w podstawowe produkty żywnościowe w pobliżu swego miejsca zamieszkania oraz umożliwi kobietom pracującym przy zbiorach nauczyć się takiego sposobu funkcjonowania.

Dziękuję za całą waszą współpracę, która bez miłości i poświęcenia nie mogłaby się spełnić.           Z całego serca dziękujemy ofiarodawcom.                                                                                                                        

Therese Manyingu, Parafia św. Andrzeja Kima, Lubumbashi, DR Kongo

Kosztorys

LP OPIS Jednostki miary ilość Cena jednostkowa             (w miejscowej walucie) Kwota                      (w miejscowej walucie)

CDF (FC)

I Prace przy terenie        
1 Ręczna obróbka i wyciąganie pniaków m3 3 600.000 1800.000
2 Orka m3 2 600.000 1200.000
3 Bronowanie FFT 1 230.000 230.000
4 Siew: odmiany nasion FFT 2 320.000 640.000
5 Rozsiewacz FFT 2 400.000 800.000
6 Pielenie (kobiety z wioski) FFT 10 20.000 200.000
7 Zastosowanie środków chwastobójczych FFT 2 70.000 140.000
8 Kombajn zbożowy i prace ręczne FFT 4 120.000 480.000
                                                                                                                         Suma I 5 490.000
II Stosowanie nawozów      
1 MPK worek 10 90.000 900.000
2 Mocznik worek 7 70.000 490.000
3 Po wzroście nasion, atrazyna FFT 12 30.000 360.000
                                                                                                                          Suma II 1 750.000
III Pracownik/dzień      
1 Kobiety/okres siewu miesiąc 3 800.000 240.000
2 Kobiety/okres kwitnienia miesiąc 3 100.000 300.000
3 Inżynier agronom FFT 1 200.000 200.000
4 Technik asystent FFT 1 180.000 180.000
5 Zbiory Ciężarówka 4 _80.000 320.000
6 Transport i załadunek 500.000 400.000
7 Koszty bankowe FFT 300.000 250.000
8 Koszty dodatkowe (nieprzewidziane) 500.000 500.000
                                                                                                                        Suma III 2 390.000
  PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie)  

 

9 630.000 FC

Kwota: 4530 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 9.630.000 FC

Numer projektu: 07/PARAK

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Przygotowanie pola pod uprawę, zasiew i zbiór plonów dla sierocińca AFEOA w Lubumbashi w DR Kongo