Pomóż zbudować internat w Tandrano na Madagaskarze

Projekt: ks. Ludwik Wawrzeczko, Zgromadzenie św. Rodziny
Misja: Tandrano, Madagaskar
Kwota projektu: 3.330 €

Nazwa projektu: 01/MISSR

Opis

Bieda i analfabetyzm

Madagaskar jest jednym z najuboższych krajów na świecie. Najlepiej jest to widoczne na peryferiach, oddalonych od skupisk miejskich. Tamtejsi mieszkańcy utrzymują się średnio za nie więcej niż pół euro (czyli ok. 2,5 zł) na dzień. Tak właśnie jest w regionie Tandrano. W parze z ubóstwem materialnym idzie ubóstwo duchowe i intelektualne. Według oficjalnych danych tylko 3/4 społeczeństwa potrafi czytać i pisać, a ułamek z nich ma szanse na zdobycie matury. W takiej sytuacji korupcja i wszelkie formy degradacji mają swoją „pożywkę”. Aby temu w jakiś sposób przeciwdziałać, jednym z priorytetów Kościoła Katolickiego jest propagowanie edukacji. Pięć lat temu na terenie misji w Ankazoabo powstała szkoła z internatem w Tandrano, gdzie wraz Ruchem Maitri prowadzimy program Adopcja Serca. Niestety nie byliśmy go w stanie wykończyć. Pomóż nam zbudować internat w Tandrano na Madagaskarze

Internat niezbędny dla wychowania

Wśród wielu wyzwań, z jakimi się zmagamy na co dzień w prowadzeniu internatu, jest powtarzający się co roku problemem z zakwaterowaniem wychowanków. Pierwszy budynek internatu to dawny budynek  gospodarczy. Zaadoptowaliśmy go na potrzeby internatu w momencie jego powstania i powiększyliśmy w następnych latach. Drugi powstał 2 lata temu, a trzeci stawiamy w tym roku. Posiadamy pieniądze na postawienie budynku tylko w stanie surowym. Niestety brak nam funduszy na jego wykończenie i wyposażenie. Potrzeba środków na wykończenie internatu. Do wykonania jest posadzka, tynk, instalację elektryczną, meble takie jak łóżka, szafki, stoły, krzesła itd. Internat jest kontynuacją tego co misja wykonuje na wioskach.

Nauka alfabetu

Zachęcamy miejscowych katechistów, aby uczyli czytać i pisać dzieci, które przychodzą na katechezę. Dzięki tej inicjatywie dzieci mają szansę na wyjście z analfabetyzmu. W minionym roku szkolnym było to 10 szkółek przykościelnych. Liczba szkółek z każdym rokiem wzrasta. Jednak aby dzieci mogły kontynuować naukę, muszą przenieść się do Tandrano, do tutejszej szkoły katolickiej, która powstała w tym celu, aby dzieci z wiosek mogły się uczyć. Dlatego bardzo potrzebny  jest internat. Tam uczniowie będą mogli zamieszkać na czas pobytu w Tandrano.

Nie tylko miejsce do spania

Internat imieniem ks. Jana Barthiera MS w Tandrano od samego początku swego istnienia spełnia rolę edukacyjną, wychowawczą, praktyczną, jak przyuczenie do zawodu i ewangelizacyjną. Gromadzimy dzieci i młodzież z wiosek tego regionu, oddalonych od 8 do 50 km od centrum, aby im pomóc w pełnym rozwoju. Z każdym rokiem wzrasta liczba wychowanków. Najpierw było ich kilkunastu, a obecnie, na zakończenie minionego roku szkolnego, już 47. Liczymy, że we wrześniu liczba ponownie się podniesie.

Serdecznie proszę o wsparcie tego projektu i przekazanie środków na wykończenie internatu w Tandrano.

Kosztorys:

Nr OPIS Liczba jednostek Koszt za jednostkę           (waluta lokalna) Kwota

(waluta lokalna)

 

1

 

Cement, na położenie posadzki i tynku

 

3,5 tony

 

1.200.000 ar

 

4.200.000 ar

 

2

 

Wapno do położenia tynku i do malowania

1 tona 700 ar  

700.000 ar

3  

Piasek na posadzkę i tynk

10 m3 50.000 ar  

500.000 ar

4 Deski i belki do wykonanie okien, drzwi i mebli: łóżka, stoły, krzesła/ławki, szafki, itd.

 

300 desek

20 belek

 

3.000 ar

5.000 ar

 

900.000 ar

100.000 ar

 

5 Dodatki stolarskie: zawiasy, zamknięcie, gwoździe 700.000 ar
6 Farba, pędzle itp. 300.000 ar
7 Założenie słonecznej instalacji elektrycznej:

Płyta fotowoltaiczna,

Regulator

Akumulator,

Konwerter,

Kable, żarówki, kontakty itd.…

200 W- 1 szt.

30 A- 1 szt.

200 Ah- 1 szt

2000 W- 1szt

 

600.000 ar

80.000 ar

900.000 ar

300.000 ar

300.000 ar

600.000 ar

80.000 ar

900.000 ar

300.000 ar

300.000 ar

8 Wynagrodzenie pracowników: murarza, malarza, stolarza, elektryka 2.000.000 ar

 

Podsumowanie (waluta lokalna) 11.580.000 ar

ks. Ludwik Wawrzeczko, Zgromadzenie Misjonarzy św. Rodziny, misja Tandrano, Madagaskar

Całkowity koszt projektu: 3330 €

Numer projektu: 01/MISSR

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Pomóż zbudować internat w Tandrano na Madagaskarze