Zakup leków dla chorych z Ośrodka Zdrowia w Koudandeng w Kamerunie

Projekt: s. Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Koudadeng, Kamerun
Kwota projektu: 4.440 €

Nazwa projektu: 115/KARML

Opis

Tam leki to luksus

Nasz Ośrodek Zdrowia służy pomocą chorym z kilku sąsiednich wiosek. Placówka świadczy całodobową pomoc dla wszystkich, którzy tego potrzebują. W naszym regionie ludzie najczęściej chorują na malarię, choroby salmonellozowe i anemie. Choroby te znacznie częściej dotykają dzieci niż dorosłych. Rodzice, z powodu braku środków finansowych, często docierają do ośrodka zdrowia za późno. Wówczas stan zdrowia dziecka jest bardzo ciężki, a leczenie dłuższe i dużo droższe. Staramy się uświadamiać tutejszej ludności, jak ważne jest to, by w porę zdiagnozować i zacząć leczenie. Realia są jednak takie, że na lekarstwa tych ludzi nie stać. Wielkie ubóstwo miejscowego społeczeństwa, które utrzymuje się jedynie z uprawy ziemi, daje o sobie znać coraz bardziej. Brak leków dla chorych z naszej przychodni to prawdziwy problem.

Zakup leków jest niezbędny

Chcemy, aby nasz ośrodek zdrowia mógł dobrze funkcjonować i udzielać pomocy każdemu choremu, niezależnie od tego czy może on pokryć w całości koszty leczenia, czy też nie. W tym celu potrzebujemy  na zakup lekarstw, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych około 11 800 euro rocznie. Udział chorych w pokryciu kosztów leczenia wyniósł w ubiegłym roku około 7 600 euro. To znacznie mniej niż w poprzednich latach. Niestety również w naszym regionie odczuliśmy złowrogie skutki pandemii i obecnego kryzysu gospodarczego na świecie. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do darczyńców Ruchu Maitri o udzielenie pomocy finansowej na zakup leków.

Nie leczą się, bo nie mają za co

Dzięki Waszemu wsparciu, Waszej wrażliwości i pomocy, której doświadczamy już od kilku lat, będziemy w stanie kontynuować naszą misję. Stawiamy sobie za cel nieść pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Chodzi zwłaszcza o dzieci, które są najwrażliwsze i najmniej odporne na choroby. Tutejsi chorzy mają świadomość, że zawsze udzielimy im pomocy w naszym ośrodku zdrowia, nawet wtedy gdy nie mają środków finansowych. Wiedząc o tym, że nie zabraknie dla nich leków, będą mieli większą mobilizację, aby na czas rozpocząć leczenie. Późne zgłaszanie się to tutaj prawdziwy problem. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli opłacić faktury za leki i przyjść z pomocą biednym, którzy nie są w stanie za nie zapłacić. Prosimy o wsparcie pacjentów naszej przychodni, którzy cierpią na brak leków.

Kosztorys:

Lp opis ilość cena Kwota w miejscowej walucie
1 Ceftriaxon 1 g inj B/1 1.000 fl 400 FCFA 400.000 FCFA
2 Hemafer sirop 80 fl 2.600 FCFA 208.000 FCFA
3 Hemafer fol cp. 40 bts x 10 cp. 3.050 FCFA 122.000 FCFA
4 Tothema 120 bts x 20 amp 3.300 FCFA 396.000 FCFA
5 Hemafer inj 40 bts x 5 amp 11.200 FCFA 448.000 FCFA
6 Artemethere 80 mg 50 bts x 60 amp 7.500 FCFA 375.000 FCFA
7 Nystatine 500.000 Ul cp 50 bts x 100 cp 4.500 FCFA 225.000 FCFA
8 Clavamox 312,5 mg sirop 100 fl 1.800 FCFA 180.000 FCFA
9 Fleming 1.125 mg 68 bts 4.500 FCFA 306.000 FCFA
PODSUMOWANIE     2.660.000 FCFA

Siostra Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, misja Koudadeng, Kamerun

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc!

Kwota projektu: 4440 €

Numer projektu: 115/KARML

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Brak leków dla chorych z Ośrodka Zdrowia w Koudandeng w Kamerunie!