Dzień Dziecka w Afryce – podaruj im zabawki i posiłek!

Projekt:  s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Misja: Abong Mbang, Kamerun
Kwota projektu: 2220 €

Nazwa projektu: 153/CHRYS

Opis

Święto dzieci na pamiątkę masakry

Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, to święto obchodzone corocznie 16 czerwca. Dzień ten przypomina masakrę dzieci w Soweto w RPA,  dokonaną w 1976 roku przez tamtejszy reżim rasistowski. Wówczas tysiące dzieci murzyńskich wyszło na ulicę w proteście przeciw niskiemu poziomowi edukacji i żądając prawa do nauki w swoim ojczystym języku. Rasistowska policja zastrzeliła wtedy wiele chłopców i dziewcząt. W misji Abong-Mbang corocznie obchodzimy Dzień Dziecka Afrykańskiego. W obchodach bierze udział 400 dzieci z naszej misji, w tym tych otoczonych w programie Adopcja Serca – czyli adopcja duchowa. Wielokrotnie miałam okazje dzielić się z Wami radością dzieci w Abong Mbang. Tylko dzięki pomocy darczyńców z Polski udaje się zorganizować Święto z okazji Dnia Dziecka Afrykańskiego. To jedyna okazja i forma dowartościowania dziecka jako dziecka.

Niełatwe dzieciństwo

W Afryce mówi się popularnie „dziecko bogactwem rodziny”, ale to tylko slogan. Dzieci są w rodzinie na ostatnim miejscu.  Już od najmłodszych lat ustępują miejsca dorosłym, a potem kolejnemu rodzeństwu. W naszej szkole pragniemy uwypuklać wagę tego święta. Możemy ofiarować uroczysty Dzień Dziecka naszym uczniom dzięki Waszej pomocy. W poprzednim roku zebrało się około 1000 dzieci (mogliśmy policzyć dzięki fantom loterii). Właśnie do tak ogromnego grona trafia Wasza pomoc.

Nagroda za naukę

Dzień Dziecka Afrykańskiego to również jedna z form nagrodzenia dzieci za regularne uczęszczanie do szkoły i dobre wyniki w  nauce. Dlatego chcemy zorganizować wspólne spotkanie 3-dniowe dla uczniów naszej szkoły, w którym weźmie udział 350 “naszych” dzieci oraz dzieci z innych szkół należących do lokalnej parafii. Jak stało się już tradycją dla miasta, koniecznie chcemy urządzić niezwykle popularną loterię fantową. W minionym roku loteria fantowa zgromadziła niemalże cale miasto i dzieci rożnych wyznań. Nikomu nie zabrakło zabawki, cukierka i soku. Dzięki Waszemu wsparciu mogłam ofiarować  radość dzieciom z naszej misji. Dzieciom zostają w pamięci niezapomniane wspomnienia radości. Dlatego, że możemy zorganizować święto dla dzieci, wzrasta liczba maluchów zainteresowanych szkołą – a to przyczynia się do obniżenia procentu analfabetyzmu. Realizację projektu przewiduje się na czerwiec 2023.

Kosztorys:

LP OPIS ilość Cena jednostkowa Kwota FCFA
1 Zakup zabawek dla 400 dzieci 400 szt 1.500 600.000
2 Zakup żywności:

 

 

 

 

 

ryż

olej

mleko

czekolada do chleba i do picia

chleb

mięso / ryby

słodycze

25.000

27.000

85.000

50.000

40.000

100.000

150.000

50.000

27.000

85.000

50.000

40.000

100.000

150.000

3

 

Nagrody dla wyróżnionych uczniów 11

 

10.000 110.000
  SUMA w miejscowej walucie     1.212.000 franków CFA

s. Alicja Adamska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

PODSUMOWANIE (w miejscowej walucie) – razem 1.194.000 franków CFA

Kwota projektu: 2220 €

Numer projektu: 153/CHRYS

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Święto dzieci w Afryce – pomóż zorganizować Dzień Dziecka w misji Abong-Mbang w Kamerunie