Dożywianie dzieci z przedszkola w Essiengbot w Kamerunie

Projekt:  s. Regina Kozioł, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
Misja: Essiengbot, Kamerun
Kwota projektu: 2.220 €

Nazwa projektu: 49/OPATR

Opis

Jedyne przedszkole w okolicy

Po raz kolejny zwracam się do Was o pomoc w sfinansowaniu dożywiania w przedszkolu. W kończącym się roku szkolnym, nasze przedszkole przyjęło 103 dzieci w trzech grupach, które były pod opieką trzech nauczycielek. Rodzice, idąc do pracy na roli, chętnie przysyłają swoje pociechy do przedszkola, wiedząc, ze ich dziecko objęte jest opieką, ma pomoce dydaktyczne, miejsce do zabawy i odpoczynku i oczywiście drugie śniadanie, którego najczęściej nie dostają wychodząc z domu. Dlatego też staramy się zapewnić każdego roku dożywianie dzieci w przedszkolu. Potrzeba dożywiania jest konieczna zwłaszcza dla najmłodszych dzieci z przedszkola. Najedzone dzieci chętniej biorą udział w zajęciach.  Wśród nich są podopieczni programu Adopcja Serca.

Chętniej uczą się z pełnym brzuszkiem

Ubóstwo tutejszej populacji sprawia, ze rodzice nie są w stanie zapewnić wszystkich potrzeb swoich dzieci. W tej sytuacji staramy się nieść pomoc na odcinkach, które zostały nam powierzone. Od kilku lat dzieci z przedszkola w Essiengbot uczestniczą w projekcie dożywiania. Dzięki pomocy Maitri każdy rok szkolny w przedszkolu jest czasem nauki, zabawy, ale także wspomnieniem mleka, pączka, ryżu i ryby. Chwila posiłku jest bardzo ważna i każde z dzieci zajmuje miejsce przy stoliku, oczekując na swoją kolejkę. Dożywianie dzieci odbywa się przez 8 miesięcy. Od września 2022 do maja 2023 z przerwami na ferie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

1) Trzy razy w tygodniu dzieci otrzymują begnets (kameruńskie pączki) oraz mleko.

2) Pozostałe dwa dni w tygodniu: ryż w sosie z orzechów ziemnych, ryba, lub cukierki bądź ciastka.

Bardzo gorąco dziękuję za wsparcie dożywiania w poprzednim roku szkolnym, za otrzymaną pomoc. Bez niej byłoby trudno zorganizować posiłek. Niech dobry Bóg udziela Wam swych łask, niech darzy swym błogosławieństwem i daje wiele radości z dzieła, które zostało Wam powierzone. Zapewniam o stałej pamięci w modlitwie.

Siostra Regina Kozioł, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Kosztorys:

Ad 1)  1 posiłek 120F x 3 x 100 = 36.000F

36.000F x 4 tygodnie = 144.000F  x 8 miesięcy = 1.152.000F

Ad 2)   100F x 2 x 100 =  20.000F x 4 tyg =   80.000F x 4 mies =  320.000F

400F x 2 x 100 = 80.000F x 4 tyg = 320.000F x 4 mies = 1.280.000F

RAZEM  : 2.752.000 F

Kwota projektu: 2.220 €

Numer projektu: 49/OPATR

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Siostry Opatrzności Bożej: dożywianie dzieci z przedszkola w Essiengbot w Kamerunie