Budowa studni dla przedszkola w Yaounde (Nkolbisson)

Projekt: Siostra Edyta Budynek, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Misja: Yaounde, Kamerun
Zbierana kwota: 4.440 €

Nazwa projektu: 351/PALLS

Opis

Przedmieścia bez wody

Dwa lata temu kupiłyśmy niedokończony dom na obrzeżach Yaounde/Nkolbisson. Pozwoliło nam to podjąć się budowy przedszkola dla 160 dzieci. Na obecny moment jesteśmy na ostatnim etapie budowy. Jeszcze we wrześniu tego roku chcemy przyjąć pierwsze dzieci. Mieszkańcy tej okolicy czekają z wielką niecierpliwością i radością na dzień, gdy ich pociechy będą mogły przyjść do naszego przedszkola. Zważywszy na to, że nie doprowadzono jeszcze wody miejskiej do naszej dzielnicy, każdy musi sam zadbać o wodę. Konieczna jest budowa studni.

Daleko do źródła

Rano dzieciaki muszą iść po wodę, która jest potrzebna, by mama mogła im coś przygotować, gdy wrócą ze szkoły. Potem biegną do przedszkola, czasami już są bardzo zmęczone i zdarza się, że przysypiają na zajęciach. W Kamerunie posiłek się jada zazwyczaj raz dziennie, wieczorem. Gdy dziecku zdarza się zasnąć przed kolacją, to już nie je. Rano żadne dziecko nie je śniadania. Idą po wodę z pustymi brzuszkami. Podobnie jest tutaj. Chcielibyśmy ulżyć tutejszej ludności. Budowa studni zmieni ich życie na lepsze.

Studnia dla przedszkola

Koniecznością okazało się wykopanie studni na potrzeby przedszkola. Obecnie korzystamy ze  studni wcześniej wykopanej dla wspólnoty, ale od początku jej uruchomienia, czerpią z niej wodę każdego dnia, rano i wieczorem, mieszkańcy naszej dzielnicy. Oddzielna studnia dla przedszkola jest niezbędna, bardzo zależy nam aby doprowadzić wodę do budynku. Dlatego zwracamy się z ogromną prośba o pomoc w pokryciu tych kosztów.

Mając nadzieję na przychylne przyjęcie naszej prośby, zapewniamy naszą pamięć w modlitwie.

Kosztorys:

  1. pokrycie kosztów wykopania studni – 2.306.895 franków CFA
  2. wynagrodzenie za pracę i transport 327.500 franków CFA

Razem: 2.634.395 franków CFA

Siostra Edyta Budynek, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, misja Yaounde, Kamerun

Kwota: 4.440 €

Podsumowanie w miejscowej walucie – 2.634.395 franków CFA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Budowa studni dla przedszkola w Yaounde (Nkolbisson) – o pomoc proszą Siostry Pallotynki