Pomoc dla niepełnosprawnych z Aleppo – obdaruj najsłabszych!

Projekt: Roula Mistrich
Misja: Parafia Św. Franciszka Aleppo, Syria
Kwota projektu: 3.890 €
Koszt miesięcznej zapomogi dla osoby niepełnosprawnej to ok. 165 zł (34 Euro)

Nazwa projektu: 12/FRACH

Opis

Pomoc dla niepełnosprawnych z Aleppo – ufunduj zapomogę

Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo. Miasto już od 12 lat zmaga się z wyniszczającymi skutkami wojny domowej w Syrii, która wybuchłą w marcu 2011 roku. Trwający nieustannie konflikt pochłonął zatrważającą ilość ofiar oraz spowodował niezliczone straty materialne. Pomimo zawieszenia działań wojennych, sytuacja humanitarna w Aleppo jest szczególnie dramatyczna. Jego mieszkańcy zmagają się z zasadniczym problemem: jak przetrwać? Ceny produktów spożywczych rosną w zatrważającym tempie, a chleb, który stanowi podstawowy posiłek, jest dostępny tylko na kartki. Brakuje również prądu i oleju opałowego. Bezrobocie stale rośnie, a cały kraj pogrąża się w jeszcze większym kryzysie.

Niepełnosprawni bez wsparcia

Ta dramatyczna sytuacja jest kolejnym utrudnieniem w życiu osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Oprócz zapewnienia im podstawowych potrzeb jakimi są wyżywienie, ogrzewanie, dostęp do prądu i wody, a także do nauki, dodatkowo muszą pokryć koszty związane ze specjalnymi środkami higienicznymi, leczeniem, rehabilitacją i odpowiednim sprzętem medycznym, który często jest niezbędny do funkcjonowania. Niestety, pomoc organizowana przez międzynarodowe instytucje i organizacje nie dociera do tej grupy społecznej.

Wspólnota “Wiara i Światło”, która działa przy parafii parafii Św. Franciszka w zachodnim Aleppo skupia osoby niepełnosprawne wraz z ich rodzinami. Opiekę nad nią sprawuje Pani Roula Mistrich. Gdański ośrodek ruchu “Maitri” rozpoczął wspieranie tej grupy w 2017 roku, również poprzez program Adopcja Medyczna. Pomoc jest udzielana rodzinom w formie zapomogi gotówkowej, a jej koszt wynosi 34 euro (ok. 165 zł) miesięcznie na osobę. Zachęcamy do wsparcia naszego projektu. Rodziny osób niepełnosprawnych mogą przeżyć tylko dzięki pomocy, którą otrzymują z Polski.

Jak pomóc?

W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne i ich rodziny, które muszą dodatkowo zapewnić im leczenie, pielucho-majtki, odpowiednie wyżywienie, środki higieny oraz sprzęt medyczny, niezbędny do funkcjonowania. Cały ciężar organizacyjny i finansowy opieki nad tymi osobami spada na ich rodziny i pogarsza ich sytuację. Niestety, pomoc organizowana przez międzynarodowe instytucje i organizacje nie dociera do tej grupy społecznej. Prosimy o wsparcie najsłabszych mieszkańców Aleppo, którzy najbardziej ucierpieli z powodu wojny.

Odpowiedzialna za projekt: Roula Mistrich, Wspólnota ruchu Jean Vanier “Wiara i Światło” przy Parafii Św. Franciszka Aleppo, Syria

Kosztorys projektu:

Pomoc finansowa dla dorosłych osób niepełnosprawnych jest wypłacana w formie zapomogi.

Zbierana kwota:
34 € na miesiąc x 12 miesięcy =408 € rocznie na osobę

Całkowity koszt projektu: 3.890 Euro

Pomoc dla niepełnosprawnych w Aleppo

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych