Codzienny obiad dla 85 najbiedniejszych dzieci z Karunika Foundation

Projekt: Aleksandra Kurnicka, Karunika Foundation
Miejsce: Kathmandu, Nepal
Kwota projektu: 14.330€

Koszt posiłków dla jednego dziecka na miesiąc = 40 zł

Nazwa projektu: 22/KARTC

Opis

Jedyny posiłek to ten w szkole

Pomóż dzieciom najbiedniejszych z biednych! Akcja jest kontynuacją dożywiania, prowadzonego od 2020 roku we współpracy z Ruchem Maitri. Program obejmuje dzieci, które często nie mają ciepłego, pełnowartościowego posiłku w domu. Ten darowany przez nas to ich codzienny obiad. Obecnie, po pandemii, wiele dzieci głoduje. Frekwencja w szkole jest w zasadzie w pełni zapewniona dzięki prowadzonemu dożywianiu. Aby się wyżywić, obecnie ogromna liczba dzieci musi pracować. Pogłębia się przez to analfabetyzm. Ponadto dziewczynki w wieku 9-12 lat wydawane są za mąż, aby w rodzinach była jedna buzia mniej do wykarmienia. Generalnie w Nepalu w ubóstwie żyje ponad 70% społeczeństwa.

Dzieci jak duchy

Wnioskujemy łącznie o posiłki dla 85 dzieci na cały rok. Skorzysta na tym wiele osób. Nie tylko dzieci, lecz także ich rodziny. Wykształcenie sprawia, że istnieje dla nich szansa na wyjście ze skrajnego ubóstwa. Posiłek, który jedzą dzieci, stanowi ogromną wartość zarówno materialną, jak i duchową. Dzięki niemu dzieci uczęszczają do szkoły, nie chorują, są aktywne, nie otępiałe, osiągają lepsze wyniki w nauce. Codzienny obiad to wielki dar dla tych dzieci. Wszystkie wywodzą się z najniższej kasty. Przed objęciem ich naszą opieką były jak duchy, niewidoczne nawet we własnych domach.

Tam nie ma niejadków

Gdy pewnego dnia grupa naszych dzieci miała zajęcia poza szkołą, w połowie dnia pytały, kiedy zawieziemy je do szkoły. Martwiły się, że tego dnia mogą nie dostać posiłku. Wiele nowych dzieci przyjętych do programu, dostając pełny talerz, je na stojąco, blisko miejsca wydawania, bo liczą, że może jeszcze dostaną dokładkę. Dożywianie dzieci to wspaniała pomoc w tej niewyobrażalnej biedzie. Wspólnie możemy im podarować codzienny obiad.

Aleksandra Kurnicka

Kosztorys:

LP Opis Ilość dzieci Cena posiłku w miejscowej walucie Kwota w miejscowej walucie
1 koszt jednego ciepłego pełnowartościowego posiłku (ryż, soczewica, warzywa), który będzie podawany w okresie od 12/2021-12/2022r., 6 dni w tygodniu, dla dzieci w klasach od 1-7 85 60 npr 5100 npr x 343 dni = 1.749.300 npr
  PODSUMOWANIE   1.749.300 npr

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Kurnicka, Karunika Foundation

Wnioskowana kwota : 14.330 € Koszt  jednego posiłku 2 zł

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.

Codzienny obiad dla 85 najbiedniejszych dzieci z Karunika Foundation (Dakshinkali) w  Nepalu